Tutkija kritisoi voimakkaasti potilastietojärjestelmien tilaa Lääkärilehden nettisivuilla.

– On katastrofaalista, miten epäsopivia työvälineitä järjestelmät ovat käyttötilanteisiin ja käyttäjien tarpeisiin nähden, sanoo terveydenhuollon tietojärjestelmien käytettävyydestä väittelevä tutkija, tekniikan lisensiaatti Johanna Kaipio Aalto-yliopiston käytettävyystutkimuksen ryhmästä.

Kaipio on tutkinut tietojärjestelmien käyttöä muun muassa kyselytutkimuksella. Hänen väitöstutkimuksensa keskeinen tulos on, ettei käyttäjän näkökulmaa ole otettu tarpeeksi huomioon terveydenhuollon tietojärjestelmiä kehitettäessä. Puutteet järjestelmien käytettävyydessä vaikeuttavat ja hidastavat ammattilaisten työtä.

– Minusta on myös pöyristyttävää, että sairaaloissa vaihdetaan tärkeää tietoa paperilapuilla tai vihkoissa ja organisaatioiden välillä fakseilla, koska sähköinen tiedonvaihto ei onnistu, Kaipio sanoo.

Kaipion mukaan järjestelmätoimittajat ovat nyt ymmärtäneet, että kritiikki potilastietojärjestelmiä kohtaan on laajaa. Avoinna on kysymys siitä, mitä ongelmille pitäisi tehdä.