Sosiaaliturvan uudistusta valmistellut parlamentaarinen Toimi-hanke on päättänyt työnsä ja löytänyt viisi yhteistä peruspilaria, joita ensi vaalikaudella alkavalla sosiaaliturvan uudistamisella tavoitellaan.

Toimi-hankkeen pidempi nimitys on perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke. Sen tuloksista on tiedotettu maanantaina. Tiedotteen mukaan parlamentaarisella seurantaryhmällä on sosiaaliturvan uudistamisen tarpeesta yhteinen näkemys.

”Palvelut ja etuudet ovat aikojen kuluessa kehittyneet erilleen ja ikärakenteen muutos haastaa sosiaaliturvan kestävyyttä. Työn ja teknologian muutosten myötä yhä enemmän vaihtelevat elämäntilanteet ja tulon hankkimisen tavat haastavat järjestelmän joustavuutta”, tiedotteessa linjataan.

Yksi tiedotustilaisuudessa erikseen esille nostettu ongelma on toimeentulotuen käytön lisääntyminen ja pitkittyminen. Tiedotteen mukaan yksi Suomen nykyisen järjestelmän ”erityispiirre on toimeentulotuen korostunut rooli syyperusteisten, ensisijaisten perusturvaetuuksien pitkäkestoisena täydentäjänä”. Toimeentulotuen olisi tarkoitus olla nimenomaan viimesijainen, lyhytaikainen etuus.

”Tämä kertoo siitä, että järjestelmä ei toimi sillä tavalla kuin on alun perin tarkoitettu ja aiottu, ja tähän on syytä varmasti puuttua”, sanoi projektipäällikkö Liisa Heinämäki tiedotustilaisuudessa.

Hankkeessa on luotu viisi peruspilaria, jotka ”muodostavat sosiaaliturvauudistuksen tavoitteet”. Ne ovat:

– Sosiaaliturvan tulee vastata perustuslain mukaisesta huolen pitämisen velvoitteesta.

– Sosiaaliturvan tulee omalta osaltaan vastata ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden tarpeisiin sekä tukea työllisyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä oppimista.

– Sosiaaliturvaan kuuluvien palveluiden ja etuuksien tulee nivoutua paremmin yhteen.

– Sosiaaliturva tukee yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on sopusoinnussa julkisen talouden kanssa.

– Sosiaaliturvan tulee olla nykyistä selkeämpi ja ymmärrettävämpi.

Seurantaryhmän mukaan ”sosiaaliturvan tulee jatkossa yhä myönteisemmin vastata vaihtuvien elämäntilanteiden, muuttuvan työn ja osaamisen vaateisiin”. Ihmisten tulisi voida ennakoida tulojaan myös muutostilanteissa.

Seurantaryhmän työn tarkoitus on tukea ja helpottaa poliittista päätöksentekoa. Siksi sosiaaliturvan perusvalintoja on myös ”hahmotettu erilaisia painotuksia kuvaavilla, yksinkertaistetuilla aihioilla”. Näiden joukossa on myös paljon puhuttuun perustuloon pohjaava malli. Aihioista kaksi pohjaa perusturvan vastikkeellisuuteen, yksi vastikkeettomuuteen.

”Yhtenä suuntavaihtoehtona on kuvattu vastikkeeton perusturvaetuus, joka korvaisi nykyiset perusturvaetuudet (sairaspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutuspäiväraha, työttömyysetuudet, kotihoidonetuuden, opintorahan) ja perustoimeentulotuen”, aihioita kuvaavassa liitteessä kerrotaan.

LUE MYÖS:

Lehti: Professori Juho Saari ei usko perustuloon – Suomeen tulossa yleistuki: ”Va­pau­tuu tilaa järkevämpään kuin Kelan kans­sa suh­mu­roin­tiin”

Tyly tuomio Suomen kokeilulle: ”Merkittävä naula perustulon arkkuun”

”Ei tietenkään jos on töissä!” – Juha Sipilä riehaantui perustulosta, ja nyt keskustan malli on julki