Suomen suurinta yksityistä pysäköinninvalvontayhtiötä ParkComia epäillään virkavallan anastamisesta, ja yhtiön johtoa on jo kuulusteltu rikoksesta epäiltynä. Asiasta kertoo Iltalehti.

Kyseinen rikosnimike liittyy väärin pysäköityjen autojen sakotukseen, Iltalehti kertoo. Tutkintapyynnön teki vuosi sitten Helsingin liikennepoliisin ylikomisario Heikki Seppä.

rikostarkastaja Juha Vohlonen Helsingin poliisin talousrikosyksiköstä kertoo lehdelle, että kyseessä ei ole perinteinen rikostutkinta, vaan jonkinlainen oppiriitaa siitä, mistä valvontamaksussa on kysymys.

Yksi toiminnan laittomuuteen viittaava seikka on oikeuden näkemys siitä, että yksityisellä parkkisakkoyhtiöllä ei voi olla rankaisuoikeutta, koska sitä ei ole alkuperäisellä maanomistajallakaan.

Käräjäoikeus ja hovioikeus ovat mieltäneet yksityisen parkkisakon rangaistusmuotoiseksi maksuksi, johon on oikeus vain poliisilla ja kunnallisella pysäköinninvalvojalla.