Suomen talouskasvu hidastui alkuvuodesta odotettua enemmän. OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen uskoo yksityisen kulutuksen vahvistuvan loppuvuonna.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki arvioi, että alkuvuoden talouskasvu on jäänyt selvästi ennakoitua heikommaksi.

”1,2 prosentin kasvu verrattuna viime vuoteen alitti selvästi Tilastokeskuksen aiemmin ennakoiman yli 2 prosentin kasvun. Dansken ennuste tälle vuodelle lähti siitä, että alkuvuoden kasvu on selvästi toteutunutta vahvempaa”, Kuoppamäki toteaa.

Hänen mukaansa pankilla on tuoreiden bkt-lukujen valossa paineita laskea kasvuennustettaan, joka ennakoi 1,7 prosentin kasvua kuluvalle vuodelle.

Tilastokeskuksen aamulla julkaisemien tietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi-maaliskuussa 1,2 prosenttia vuodentakaisesta ja 0,2 prosenttia edellisneljänneksestä. Talouskasvu oli siis bkt:n pikaennakkolukua heikompaa ja hitaampaa kuin viime vuoden lopulla.

Kuoppamäen mukaan yksityinen kulutus suorastaan supistui alkuvuonna, vaikka kuluttajien ostovoima on vahvistunut verrattuna viime vuoteen. Osasyynä kulutuksen vähenemiseen on hänen mukaansa autokaupan heikko menekki.

”Näyttää siltä, että kuluttajat ovat säästäneet, eivät kuluttaneet”, hän summaa.

OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen näkee sen sijaan tilanteen hieman valoisampana.

”En lähtisi vetämään näistä luvuista pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat ihan hyvät ja tulevat olemaan merkittävästi paremmat loppuvuonna”, Heiskanen arvioi.

Heiskanen ennakoi koko vuoden kasvun olevan 1,5 prosentin tuntumassa. Ensi vuodelle OP ennustaa noin 0,8 prosentin kasvua.

”Tuoreet bkt-luvut toki tukevat näkemystä hidastuvasta kasvusta.”

Työmarkkinatilanne on heikentyvistä kasvuluvuista huolimatta Reijo Heiskasen mukaan myönteinen.

”Vaikka kasvu hidastuu, työllisyys säilyy hyvänä ja työttömyys alhaisena. Tämän ja ensi vuoden osalta en ole huolissani”, hän sanoo.

Dansken Pasi Kuoppamäki arvioi puolestaan, että parin viime vuoden hyvää työllisyyskehitystä ei enää nähdä.

”Kun bkt:n kasvu hidastuu, se alkaa vaikuttaa työnantajien rekrytointihaluihin. Avoimia työpaikkoja on kuitenkin paljon tarjolla, hän muistuttaa.

Hallitusneuvottelujen talouspäätöksiin ekonomistit eivät usko tuoreiden kasvulukujen merkittävästi vaikuttavan. Kuoppamäki huomauttaa, että työllisyystoimissa luvut on kuitenkin syytä huomioida.

”Jos hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta, talouskasvu ei sitä hoida.”

Kuoppamäki toivoo seuraavalta hallitukselta luottamusta herättävää politiikka, joka pitää yllä kulutuskysyntää ja investointeja.