Kasvukeskusten korkeat asumiskustannukset, omistusasunto ja ansiosidonnainen työttömyyskorvaus pidättelevät työttömäksi jääneitä muuttamasta työn perässä toiselle paikkakunnalle, selviää tuoreesta tutkimuksesta.