Tilastokeskuksen tänään julkistaman pikaennakon perusteella bruttokansantuotteen ennakoidaan nousseen kolmannella neljänneksellä kausitasoitettuna 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki huomauttaa, että tuottavuus on kehittynyt heikosti. Tämä pitäisi huomioida myös hallituksen talouspolitiikassa, hän toteaa.

Tilastokeskuksen työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä suurempi. Tehdyt työtunnit olivat työpäiväkorjattuna noin 3,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ylemmällä tasolla. Pelkästään syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,2 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, eli tuorein kuukausihavainto kertoo melko hyvästä kehityksestä.

Danske Bankin Kuoppamäen mukaan bruttokansantuotteen kehitys oli kolmannella neljänneksellä kokonaisuutena hieman odotettua vaisumpaa, mutta katsoo, että ”syyskuun luku oli hyvä”. Hän kuitenkin huomauttaa, että ulkomaankauppa ei ole viimevuotisella tasolla ja investoinnitkin ovat kehittyneet aiempaa vaatimattomammin.

”Tehtyjen työtuntien reipas nousu suhteessa kokonaistuotannon nousuun kertoo heikosta tuottavuuskehityksestä, mikä olisikin hyvä ottaa huomioon myös hallituksen talouspolitiikkaa suunniteltaessa”, Kuoppamäki sanoo tiedotteessa.

”Kotimaisessa kulutuksessakaan ei ole ylletty aivan odotettuihin lukuihin, sillä palkkasumman kasvu ja korkea kuluttajien luottamus ovat antaneet syyn odottaa voimakastakin kulutuksen kasvua. Näyttääkin siltä, että kotitaloudet ovat säästäneet aikaisempaa enemmän. Kotitalouksien nettosäästämisaste onkin ollut jopa negatiivinen, joten käänne olisi tervetullut”, hän toteaa.

Danske Bankin pääekonomisti odottaa koko vuoden 2018 bruttokansantuotteen kasvun jäävän viime vuotta matalammaksi ja hidastumisen jatkuvan ensi vuonna. Kasvu kuitenkin riittää edelleen nostamaan työllisyyttä hieman.

Tilastokeskuksen laskema inflaatio puolestaan oli 1,5 prosenttia lokakuussa. Syyskuussa inflaatio oli 1,3 prosenttia ja lievä nousu johtui muun muassa sähkön kallistumisesta.

Kuoppamäen mukaan inflaation kohoaminen on linjassa odotusten kanssa, mutta inflaatio näyttäisi yhä pysyttelevän maltillisena vajaassa 2 prosentissa myös ensi vuonna.

”Inflaatiopaineet ovat melko maltillisia, lähinnä palkkojen tuntuvampi nousu voisi näkyä palveluiden hintojen ripeämpänä nousuna.”