Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puoltaa liikenne- ja viestintäministeriön esitystä, jonka mukaan rautatietoimialan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi ja suurten raideliikenneinvestointien edistämiseksi perustetaan valtion kokonaan omistama osakeyhtiö.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) ja työministeri Jari Lindström (sin) kertoivat hankeyhtiöistä ja raideliikenteen kilpailun edistämisestä perjantaina. Kyse on ainakin 7,5 miljardin euron ratahankkeiden edistämisestä. Petteri Orpo kertoo Twitterissä, että rahoituspäätökset asiassa voidaan tehdä kevään 2019 hallitusneuvotteluissa.

Osakeyhtiö perustetaan minimiosakepääomalla liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli esitystä 1.2.2019.

Perustettava osakeyhtiö, työnimeltään Oy Suomen Rata Ab, muodostaa konsernin perustamalla seuraavat tytäryhtiöt:

- Hankeyhtiö Suomi-rata,

- Hankeyhtiö Turun tunnin juna,

- Kalustoyhtiö,

- Kiinteistöyhtiö ja

- Rail Baltica -yhtiö.

”Suurilla investointihankkeilla ja hankeyhtiöillä ei ole edellytyksiä edetä, ellei raiteilla tapahtuvaa liikennöintiä voida kilpailuttaa. Liikenteen kilpailuttaminen on yksi edellytys infrahankkeiden rahoitukselle”, tahot linjaavat.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk) on tyytyväinen, että raideliikennettä päästään kehittämään nyt täysipainoisesti.

”On selvää, että budjettirahoituksella ei kyetä toteuttamaan suuria, välttämättömiä raideinvestointeja ja tämän takia tarvitsemme uusia rahoituskeinoja. Ratkaisua on haettu koko hallituskauden ajan ja on hienoa, että se on nyt löytynyt yhteistyössä kaupunkien kanssa. Toimiva raideliikenne on välttämätöntä arjen liikkumisen helpottamiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi, ja samalla merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle”, toteaa tiedotteessa ministeri Berner.

Raideliikennettä kehitetään hankeyhtiöiden avulla kolmeen suuntaan: pohjoiseen, länteen ja itään.

Hankeyhtiö Suomi-radan ja hankeyhtiö Turun tunnin junan perustamisvaiheessa enemmistöomistus on valtiolla, ja valtio pääomittaa alkuvaiheessa yhtiöitä. Suunnittelun edetessä neuvotteluiden perusteella sovitaan yhtiön pääomituksesta ja uusista omistusosuuksista.

Lue myös:

Turkulaisvaikuttaja: Alueella 54% koko Suomen työpaikoista – Tunnin juna ”yksi fiksuimmista” ilmastoteoista

Anne Berner Turun tunnin junasta: ”2031”

Kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiöiden perustamiselle. Hankeyhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.

Suomi-radan kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden, kuten Lentorata ja Lentoasema-Tampere-ratakäytävä, kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 6,5 miljoonaa matkaa vuodessa.

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden, kuten Espoon kaupunkirata, Espoo-Salo –oikorata, Salo-Turku ja Turun ratapihat, kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 2,0 miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 1,6 miljoonaa matkaa vuodessa.

Jatkossa hankeyhtiömallia hyödynnettäisiin myös Itäradan nopeuttamisessa.

Kalustoyhtiöön siirretään VR-Yhtymän osittaisjakautumisella kaikki Etelä-Suomen taajamaliikenteessä käytettävät Sm2- ja Sm4-junat. Kalustoyhtiötä pääomitetaan, minkä avulla käynnistetään vanhentuneen kaluston korvaava uuden kaluston hankinta välittömästi.

Kiinteistöyhtiöllä varmistetaan kilpailuneutraalit olosuhteet rautatiemarkkinoille tarjoamalla kaikille rautatieliikennöitsijöille tasapuolinen pääsy asemille, terminaaleihin sekä varikko- ja huoltotiloihin ja näillä kiinteistöillä tarjottaviin palveluihin.

Ilmalan varikko sekä Etelä-Suomen taajamaliikenteen liikennealueella sijaitsevat VR-Yhtymän omistamat asemarakennukset eriytetään osittaisjakautumisella nyt perustettavaan kiinteistöyhtiöön.

Suomi osallistuu Rail Balticaan

Suomi osallistuu RB Rail AS -yhteisyritykseen. Valmistuttuaan Rail Baltica on Suomen kuljetuksille uusi reitti keskeisille markkina-alueille. Osakkuuden avulla Suomi edistää ydinverkkokäytävän kehittämistä Helsingistä pohjoiseen.

”RB Rail AS -yhteisyritys vastaa kaikista koko hanketta koskevista asioista ja muun muassa EU-rahoitus kulkee sen kautta. Kilpailutuksille laaditaan hankintojen läpinäkyvyyden takaavat ohjeet. Yhtiön johto ja hallinto saatetaan ammattimaiselle tasolle”, kuuluvat yhteisyrityksen osakkuuden ehdot.

Suomen valtio siirtää Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen yhteensä 100 miljoonan euron arvosta omistamiaan osakkeita.

Emoyhtiö Oy Suomen Rata Ab pääomittaa edelleen tytäryhtiöidensä aloittavia taseita seuraavasti:

- Hankeyhtiö Suomi-rataa 16 miljoonalla eurolla

- Hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 miljoonalla eurolla

- Kalustoyhtiötä 71 miljoonalla eurolla

- Rail Baltica -yhtiötä 2 miljoonalla eurolla

Suurten investointien toteuttaminen hankeyhtiöillä vähentää merkittävästi tarvetta valtion budjettirahoitukselle, jolloin hankkeet eivät tule ratkaistaviksi 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman yhteydessä.

Tällöin hankeyhtiöiden käyttäminen ei myöskään supista tai rajoita 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valtion rahoitusohjelmaa.

Lue myös:

Vihreät haluaa 3 ”tunnin junaa” – Hintalappu kovat 10 mrd.€