IMF ennustaa Suomen julkisyhteisöjen velkasuhteen kipuavan 82 prosenttiin vuonna 2028. Luku on reippaasti yli kaksinkertainen verrattuna Ruotsille ja Tanskalle ennustettuihin alle 30 prosentin velkasuhteisiin. Norjalta puolestaan odotetaan tuolloin 37 prosentin velkasuhdetta ja Islannilta 44 prosentin.