Luottojen voimakas markkinointi on erittäin suuri syy velkaantumiselle, arvioi 70 prosenttia velka- ja talousneuvojista Kuluttajaviraston kyselyssä.

Kyselyyn vastasi 72 talous- ja velkaneuvojaa, mikä on hieman yli puolet kaikista neuvojista.

Neuvojat olivat myös sitä mieltä, että voimakkaan markkinoinnin lisäksi velkaantuneiden tilannetta pahentaa usein se, etteivät luotonantajat selvitä asiakkaidensa maksukykyä.

Kuluttajavirasto huomauttaa, että joulukuussa 2010 voimaan astuneen lain mukaan kuluttajia ei saa yllyttää ottamaan luottoa ilman harkintaa, eikä luottoja saa myöntää, ennen kuin luottokelpoisuus on tarkistettu.