Oppositiopuolue sdp:n niin sanottu lähdeveromalli olisi ristiriidassa Suomen voimassa olevien verosopimusten kanssa, huomauttaa veroasiantuntija, asianajaja Janne Juusela Kauppalehden mielipidekirjoituksessaan. Asia on tiedossa puolueessa ja malli suunniteltu tämä este huomioon ottaen, kertoo sdp:n eduskuntaryhmän veropoliittinen asiantuntija Lauri Finér.

Sdp on suunnitellut verovuodon tukkimiseksi lähdeveroa, joka pistäisi ulkomaiset eläke- ja sijoitusrahastot verolle perimällä niiden saamista osingoista lähdeveroa. Tällä hetkellä ulkomaiset institutionaaliset sijoittajat välttävät Suomesta saamansa tulon verotuksen, koska vastaavat kotimaisetkin yhteisöt on vapautettu osinkoverosta.

LUE LISÄÄ:

Finanssiala: Sdp:n lähdevero vesittyy – maksajina Suomen työssäkäyvät

Näkökulma: Antti Rinne viritti juonen kapitalistien kauhuksi

Asianajaja Juusela toi Kauppalehdessä esiin, että ehdotuksessa on ongelma, joka rajoittaisi lähdeveron perimistä.

”Suomen verosopimukset Ison-Britannian, Ranskan, Irlannin ja Yhdysvaltojen kanssa estävät lähdeveron perimisen noissa valtioissa sijaitsevien sijoitusinstituutioiden saamilta osingoilta. Lähdeveromalli on siis toteuttamiskelvoton ehdotus myös Suomea kansainvälisesti velvoittavien valtiosopimusten vuoksi”, Juusela kirjoittaa.

Lauri Finér vahvistaa Uudelle Suomelle, että Juuselan huomio verosopimuksista pitää paikkansa. Esimerkiksi Suomen ja Ison-Britannian verosopimuksesta tämä este löytyy artiklan 11 eli otsakkeen Osingot alta.

”On totta, että nämä neljä kirjoituksessa mainittua verosopimusta estävät joissain tilanteissa lähdeveron perimisen näihin maihin maksetuista osingoista”, Finér sanoo.

Hän huomauttaa kirjoittaneensa asiasta itsekin jo keväällä, kun sdp:n lähdeveroesitys julkistettiin.

”Suomen olisi uudistettava vanhentuneita verosopimuksiaan, jotta osingot saadaan kattavasti verotuksen piiriin. Tämä olisi perusteltua, sillä Suomen yhteisöveronkevennysten hyödyt ovat valuneet suurelta osin ulkomaisille omistajille. Esimerkiksi Iso-Britannian verosopimus estää tällä hetkellä kaikkien sinne maksettujen osinkojen verotuksen. Ei ole sattumaa, että maa erottuu ulkomaille maksettujen suoritusten tilastossa lähes 10 prosentin osuudellaan”, Finér kirjoitti tuolloin blogissaan.

Finér korostaa, että sdp:n malli on tehty ongelma tiedostaen.

”Olemme katsoneet verohallinnon tilastoista, että nämä [neljä maata] muodostavat noin 20 prosenttia ulkomaille maksettavista osingoista. Sopimuksilla on sen verran vaikutusta”, Finér sanoo.

Verosopimusten tuottama este on hänen mukaansa huomioitu myös sdp:n laskelmassa, jonka mukaan lähdeveromalli toisi Suomelle noin 250–500 miljoonaa euroa lisää verotuloja.

Yhdysvaltoihin maksetuista osingoista merkittävää osaa pystyttäisiin Finérin mukaan verottamaan. Verohallinnon listauksesta, joka koskee Suomesta ulkomaille maksettavien osinkojen lähdeveroprosentteja, selviääkin, että Yhdysvaltain osalta veroprosentti on 15, kun se muiden mainittujen kolmen maan ja lisäksi Meksikon kohdalla on pyöreä nolla. Kuitenkin Yhdysvaltain osaltakin verotukseen sisältyy rajaus: veroa ei peritä osingosta ”eräille emo-tytäryhtiöille ja eläkerahastoille”.

Sen sijaan Isoon-Britanniaan, Irlantiin ja Ranskaan maksettavia osinkoja ei voi käytännössä verottaa lainkaan, kun osingonsaaja on ”oikeasti sinne sijoittautunut”, Finér sanoo.

Lopun sitaatti viittaa siihen, että esimerkiksi pöytälaatikkofirmojen kohdalla verosopimus ei välttämättä estä lähdeveron perimistä. Finérin mukaan tiedossa on järjestelyitä, jossa omistuksia on kirjattu Britanniaan lähdeveron välttämiseksi, vaikka tosiasiallinen omistus on säilynyt maassa, jota verosopimus ei suojaa.

Finérin mukaan kyseiset neljä verosopimusta ovat vanhentuneet, ja ne pitäisi uusia.

”Ne eivät ole nykyisen OECD:n suosituksen mukaisia. OECD:n mallisopimuksessa on nimenomaan niin, että periaatteessa aina 15 prosentin lähdeveroa voidaan lähdevaltiossa periä, koska nämä [poikkeukset] aiheuttavat veropohjan vuotoa.”

LUE MYÖS:

Uusi lähdevero Suomeen? – SDP:lle varovaista tukea keskustasta ja kokoomuksesta

KL: SDP:n vero veisi satoja apurahan saajia kortistoon