Myös Sirpa Pietikäinen äänesti osin muutosesitystä vastaan.Kuva: Alma Media arkisto / Pekka Karhunen

Neljä suomalaismeppiä neljästä eri puolueesta äänesti Euroopan parlamentissa Nils Torvaldsin (r.) valmistelemaa, Suomen hallituksen ja suomalaisen metsäteollisuuden tukemaa Lulucf-muutosesitystä vastaan.

Torvaldsin tarkistusesityksestä äänestettiin kolmessa osassa. Näistä äänestyskohdista Torvaldsin mukaan tärkein oli ensimmäinen, josta poistettiin maininta niin sanotusta intensiteetistä. Muutoksen myötä jäsenmaiden metsähakkuiden intensiteetti ei enää ole ainoa mittari, kun hakkuiden kestävyyttä tarkastellaan, Torvalds sanoi Uudelle Suomelle tänään.

Alkuperäisessä europarlamentin ympäristövaliokunnan esityksessä metsien käytön intensiteetti eli hakkuiden suhde metsien kasvuun ei olisi voinut nousta vertailuvuosista 2000–2012. Vertailuvuodet olivat Suomen metsäteollisuudelle epäedulliset, sillä tuolloin Suomen hakkuut olivat vähäisiä.

Tätä ensimmäistä Torvaldsin muutoskohtaa vastaan äänestivät Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.), Merja Kyllönen (vas.), Sirpa Pietikäinen (kok.) sekä Heidi Hautala (vihr.). Heistä Ruohonen-Lerner ja Hautala äänestivät myös toista äänestyskohtaa vastaan, kun taas Pietikäinen antoi toiseen kohtaan kyllä-äänen ja Kyllönen ei äänestänyt.

Toisen äänestyskohdan mukaan jäsenvaltio voi lisätä hakkuita noudattaen kestävän metsänhoidon käytäntöjä, mikäli hoidettu metsämaa on yhä hiilinielu ja mikäli pitkän aikavälin päästövähennysstrategiassa esitetään keinot ylläpitää tai lisätä kasvihuonekaasujen nieluja ja varantoja vuoteen 2050 mennessä niin, että niillä voidaan saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet.

Suomen hallitus aikoo kasvattaa hakkuita lähivuosina, joten linjaus on sille mieleinen, mutta ympäristöjärjestöt vastustavat lisähakkuita kiivaasti.

Kompromissiesitystä vastustaneista vihreä meppi Heidi Hautala syytti äänestyksen jälkeen, että Suomen hallituksen ja monien suomalaismeppien ajama päätös mahdollistaa nyt päästöjen piilottamisen. Uusi Suomi kysyi Nils Torvaldsilta, jääkö äänestyksestä pahaa verta meppien välille.

– No mehän olemme aikuisia ihmisiä, eikä minun tapoihini kuulu personalisoida näitä. Sovimme ”päävastustajani”, englantilaisen mepin kanssa, että Brysselissä mennään juomaan lasilliset olutta. Ei näistä kannata ottaa henkilökohtaisesti pulttia, Torvalds sanoi. Lue lisää tästä jutusta.

Lue lisää: Heidi Hautala ja Silvia Modig tyrmäävät Suomen ”voiton EU:n metsä-äänestyksessä

Kokoomusmeppi Sirpa Pietikäinen selittää äänestyspäätöksiään blogissaan. Hän kertoo puoltaneensa Euroopan komission esitystä määritellä metsänhoidon vertailutaso vuosien 1990–2009 mukaan, eli äänestäneensä ympäristövaliokunnan esittämiä vertailuvuosia 2000–2012 vastaan. Pietikäisen mukaan komission vertailutapa olisi ollut Suomen ja ilmastolaskelmien yhtenäisyyden kannalta parempi. Toisaalta hän puolsi kompromissiesityksen lisäyksiä jäsenmaiden ylimääräisestä metsänkorjuusta ”vaikka ne nyt ovatkin hiukan ongelmallisia ottaen huomioon, että myös metsänhoidon intensiivisyyskriteeri poistui”.

– Sen sijaan en voinut hyväksyä ehdotusta, jonka mukaan jäsenmaille voitaisiin tehdä poikkeus sovittujen vertailuvuosien käyttöön tiedonpuutteeseen vedoten. Tämä sallisi jäsenmaille tarpeettoman mahdollisuuden vältellä täysimittaista kasvihuonepäästöjen laskemista, Pietikäinen kirjoittaa.

Torvaldsin ja esittelijä Norbert Linsin neuvotteleman kompromissin ensimmäinen kohta hyväksyttiin parlamentissa äänin 365-310 ja toinen kohta äänin 345-330. Parlamentin linjaus ei ole lopullinen päätös, sillä asiasta neuvottelee vielä EU:n ministerineuvostosto.

Torvaldsin esityksen puolesta äänestivät suomalaismepeistä hän itse sekä kahdeksan muuta meppiä eli Anneli Jäätteenmäki (kesk.), Hannu Takkula (kesk.), Paavo Väyrynen, Jussi Halla-aho (ps.), Petri Sarvamaa (kok.), Henna Virkkunen (kok.), Liisa Jaakonsaari (sd.) sekä Miapetra Kumpula-Natri (sd.).

Alla vastaan äänestäneiden meppien Twitter-kannanottoja äänestyksen jälkeen.

LUE MYÖS:

Suomalaismeppi riemastui: Suomen kanta voitti EU-äänestyksessä – ”Muutosesitys HYVÄKSYTTY!

Nyt puhuu Suomen EU-voiton arkkitehti: ”Ei tarkoita sitä että villisti hakataan mitä metsiä tahansa”