Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan työ- ja virkasuhteiden yleisin kokonaisansio oli 2 600 euroa kuukaudessa vuonna 2017. Kokonaisansioihin lasketaan mukaan perus- ja taulukkopalkkojen ohella palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, Kauppalehti kertoo.

Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä: niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.

Palkkarakennetilasto kuvaa julkisen sektorin ja yksityisellä sektorilla yli viiden hengen yrityksissä työskenteleviä palkansaajia.

Lukumääräisesti eniten työ- ja virkasuhteita oli välillä 2 600–2 699 euroa kuukaudessa. Tämä oli yleisin ansioluokka. Tyypillisiä ammatteja tässä ryhmässä olivat sairaanhoitajat, sosiaalialan hoitajat, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat sekä pankki- ja monet muut toimihenkilöt.

Työ- ja virkasuhteiden kokonaisansioiden mediaani oli 2 816 euroa. 50 prosentissa työ- ja virkasuhteista ansaittiin tätä vähemmän, 50 prosentissa tätä enemmän.

Kokonaisansioiden keskiarvo oli 3 087 euroa kuukaudessa. Tilaston työ- ja virkasuhteista 60 prosentissa kuukausiansio oli keskiarvoa pienempi. Tätä selittää se, että suurimmat kokonaisansiot nostavat aritmeettista keskiarvoa.

Alla olevassa taulukossa listattuna viime vuoden kokonaisansiot ikäluokittain. Mukana ansioiden keskiarvo, mediaani eli keskimmäinen luku sekä alimman ja ylimmän desiilin kokonaisansiot.

Ikäluokista 40–44-vuotiailla oli viime vuonna suurimmat kokonaisansiot.

Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansiot kuukaudessa iän mukaan vuonna 2017 Ikä

Kokonaisansion keskiarvo, e/kk

Kokonaisansion 1.desiili, e/kk

Kokonaisansion mediaani, e/kk

Kokonaisansion 9.desiili, e/kk

15 - 19

2085

1515

2029

2684

20 - 24

2409

1825

2322

3086

25 - 29

2806

2020

2641

3720

30 - 34

3170

2140

2958

4415

35 - 39

3461

2210

3168

5020

40 - 44

3657

2243

3299

5490

45 - 49

3650

2231

3225

5536

50 - 54

3586

2231

3154

5449

55 - 59

3505

2207

3066

5293

60 - 69

3502

2182

3032

5391