Suomalaisen .fi-verkkotunnuspäätteen voimassaoloa esitetään pidennettäväksi viiteen vuoteen.

Hallitus esitti verkkotunnuslain muuttamista 19. maaliskuuta. Ehdotukseen sisältyy myös tunnusten karenssiajan lyhentäminen yhdeksi kuukaudeksi.

Suomalaisen .fi-tunnuksen voi tällä hetkellä varata korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Verkkotunnuslakia esitetään muutettavaksi siten, että Viestintävirasto voisi tarjota jatkossa yhden, kolmen ja viiden vuoden voimassaoloaikoja. Viiden vuoden enimmäisvoimassaolo koskisi myös jo myönnettyjen tunnusten uusimista.

Hallitus esittää, että lainmuutos tulisi voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty.