Kaksikielisyyteen erikoistuneen ajatushautomo Magman selvityksen mukaan suomenruotsi tarvitsee tuekseen Ruotsin TV:tä, jotta sen asema mediakielenä Suomessa ei heikkenisi. Magman mukaan etenkin kaksikieliset eteläsuomalaiset nuoret ovat siirtyneet käyttämään internetissä palveluja, jotka eivät ole ruotsiksi, mikä on ruotsin kielen aseman kannalta huono asia.

- Rajat Ruotsiin täytyy avata siten, että koko Ruotsin TV:n tarjonta tulee saataville, raportissa esitetään.

Magmalle selvityksen tehneet Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkijat ovat vertailleet ruotsin kielen media-asemaa Suomessa saksan ja tanskan kieleen maiden raja-alueella, saksan kieleen Italian Etelä-Tirolissa, kymriin Walesissa ja katalaaniin Espanjan Kataloniassa.

Esimerkiksi Walesissa paikallinen kymri pitää pintansa englantia vastaan tv:n ansiosta, Etelä-Tirolissa saksan kielen asema on kohentunut saksankielisistä maista vapaasti tulevien tv- ja radiolähetysten ansiosta ja Kataloniassa alueen kielellä toteutetut kehittyneet nettipalvelut tukevat kieltä.

Suomenruotsalaisten kanssa saman tv-ongelman jakavat esimerkiksi tanskankieliset Saksan pohjoisosassa, sillä heillä ei ole vapaata pääsyä Tanskan TV:n ohjelmiin.