Suomessa on nyt laboratoriovarmistettuja koronatapauksia yhteensä 2 176, mikä on 249 tapausta enemmän kuin eilen sunnuntaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Testausten määärää pyritään kasvattamaan koko ajan, ja testattuja näytteitä on nyt kaikkiaan noin 32 800, mikä on 1100 enemmän kuin eilen. Tehohoidossa on koronaviruksen takia nyt 81 ihmistä Suomessa.

Uudellamaalla on todettu suomen tapauksista 1 362.

Suomen väestöön suhteutettuna tapausmäärien ilmaantuvuus on 39 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tautiin on kuollut 27 ihmistä. THL:n mukaan eilen sunnuntaina puhuttiin virheellisesti 28 kuolleesta, kun yhden erityisvastuualueen ilmoituksessa oli tapahtunut laskentavirhe.

Tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua suurempi, koska kaikkia lieväoireisia tai oireettomia henkilöitä ei testata.

Kuolemien raportoinnissa on THL:n mukaan viiveitä. Ikä on tiedossa 27 kuolleen osalta. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. 40–59-vuotiaita kuolleita on kaksi, 60–79-vuotiaita on kuusi, yli 80-vuotiaita on 19.

Tällä hetkellä COVID-19-näytteitä voidaan testata THL:n mukaan noin 2 500 päivässä, mutta lähiviikkojen aikana testauskapasiteetti saadaan nostettua yli 4 000 näytteeseen päivässä.

Kapasiteetin ollessa rajallinen THL ja sairaanhoitopiirit ovat joutuneet yhdessä priorisoimaan testattavia ryhmiä.

Näytteitä otetaan ensisijaisesti potilailta, joilla on vakavia hengitystieinfektion oireita, sekä terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökunnalta henkilöstön terveyden ja työvoiman riittävyyden turvaamiseksi.

THL:n mukaan myös muita yhteiskunnan kannalta kriittisiä toimijoita tulisi jatkossa testata matalammalla kynnyksellä, jotta voidaan paremmin varmistaa huoltovarmuuden ja viranomaistoiminnan jatkuvuutta. Testausta suositellaan lisäksi esimerkiksi yli 70-vuotiaille ja perussairautensa vuoksi taudille alttiille.

Testauskapasiteetin salliessa myös lieväoireisilta, matkoilta palaavilta tai muilta potilasryhmiltä voidaan ottaa näytteitä lääkärin harkinnan mukaan.