Rajaliikenteen rajoittaminen ja sisärajojen valvonta jatkuvat Suomessa valtioneuvoston viimeisimpien päätösten mukaisesti 14. kesäkuuta saakka.

Rajoituksiin tuli sisärajojen valvontaa koskevia muutoksia 14. toukokuuta. Esimerkiksi työmatkaliikenne sisärajoilla sallittiin laajemmin.

Höllennysten takia rajaliikenteen määrät ovat nousseet aiempiin viikkoihin verrattuna. Liikenne rajoilla on kuitenkin vielä kaukana normaalista tasostaan.

Viime viikolla Suomen ulko- ja sisärajoilla tehtiin yhteensä 113 000 rajanylitystä, kun normaaliaikoina viikoittainen keskiarvo on 1 310 200 rajanylitystä.

Rajanylitykset ovat siis tälläkin hetkellä yli 90 prosenttia normaaliaikoja vähäisempiä. Kaikkiaan poikkeusolojen aikana rajanylityksiä on tehty noin 13 miljoonaa normaalia vähemmän.

Rajavartijat paljastaneet lukuisia rikoksia

Tilanne on myös Rajavartiolaitokselle täysin poikkeuksellinen. Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu edelleen vakava uhka erityisesti kansanterveyden ja terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn näkökulmasta, minkä vuoksi valtioneuvosto päätti rajaliikenteen rajoitusten ja sisärajavalvonnan jatkamisesta.

”Rajavalvontaan maa- ja merisisärajoilla sekä satamissa sitoutuu noin 700 rajavartijan työpanos, mikä on noin neljäsosa koko Rajavartiolaitoksen vahvuudesta. Rajavartijoita on siirretty normaaleista tehtävistään erityisesti itärajalta sisärajoille, missä heitä ei ole totuttu tässä laajuudessa näkemään”, tiedotteessa todetaan.

Sisärajoille on myös jouduttu nopealla aikataululla järjestämään tilapäiset tukeutumisolosuhteet. Rajavartijoita on voitu komentaa sisärajan tehtäviin itärajan ja Helsinki-Vantaan ulkorajaliikenteen romahdettua murto-osaan normaalista

”Sisärajojen valvontatehtävissä rajavartijat ovat paljastaneet ja estäneet lukuisia rikoksia, liittyen muun muassa päihtyneenä tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajamiseen, huumausaineiden ja nuuskan salakuljettamiseen sekä järjestäytyneeseen omaisuusrikollisuuteen. Tapaukset on tarvittaessa siirretty tutkintavastuussa oleville PTR-osapuolille (poliisi tai Tulli). Pelkästään yhden viikon aikana (viikko 20) havaittiin rajavalvonnan yhteydessä lähes 100 etsintäkuulutuksen kohteena olevaa henkilöä tai omaisuutta. Lisäksi Rajavartiolaitos on kyennyt normaalia paremmin antamaan virka-apua esimerkiksi Ruotsin ja Norjan maarajoilla toimiville muille viranomaisille.”

Rajavartiolaitos korostaa, että Suomen kansalaisella on aina oikeus saapua maahan. Rajavartiolaitos toimii perusoikeuksien, hengen ja terveyden turvaamiseksi samalla kuitenkaan loukkaamatta kansalaisten liikkumisvapautta. Aiheesta on käyty julkisuudessa keskustelua viime aikoina.

”Rajaliikenteen rajoituksia koskevista valtioneuvoston päätöksistä sekä niihin liittyvästä Rajavartiolaitoksen ohjeistuksesta ja toiminnasta on tehty kanteluita Rajavartiolaitokselle ja ylimmille laillisuusvalvojille. Kantelut käsitellään normaalin käytännön mukaisesti ja mahdolliset epäkohdat selvitetään oikeusvaltiolle ominaiseen tapaan.”

”Ulkomaalaisten maahantuloa voidaan rajoittaa kansanterveysperusteella ulkomaalaislain nojalla kussakin tapauksessa kokonaisharkintaa käyttäen. Maastalähdön valvontaa tehdään puolestaan neuvoin ja suosituksin, mutta kenenkään maastalähtöä ei estetä, jos siihen ei ole lakiperustetta.”

Rajavartiolaitos toivoo kansalaisten edelleen noudattavan hallituksen rajaliikenteestä antamia suosituksia, joilla estetään tartuntataudin leviämistä Suomessa.