Suomalaisista 80 prosenttia kokee maan tämänhetkisen ilmapiirin ahdistavaksi. Tutkija sanoo Kauppalehdessä, että yhteiskunnan jäsenten keskinäinen luottamus on vähintäänkin uhan alla.