Suomen metsäteollisuutta rasittaa kysynnän hiipuminen ja yleinen kustannusten nousu. Sopeutumistoimia on odotettavissa etenkin sahoilla ja paperiteollisuudessa, arvioi ennustelaitos PTT.