Liittovaltion minimipalkka on ollut 7,25 dollaria tunnilta jo vuodesta 2009. Kongressin puolueeton budjettitoimisto CBO on tutkinut minimipalkan noston seuraukset.

”Minimipalkan nosto parantaisi matalapalkka-alojen tuloja ja nostaisi perheiden elintasoa, mutta se myös lisäisi matalapalkka-alojen työttömyyttä. Näiden perheiden tulot laskisivat”, CBO summaa tutkimuksen tulokset.

CBO:n ennusteessa työpaikkojen määrä vähenisi vuosina 2023–2019 lähes kolmella miljoonalla, jos liittovaltion minimipalkkaa nostettaisiin asteittain 10–15 dollariin tunnilta.

CBO korostaa erikseen, että sen ennusteeseen liittyy ”huomattavaa epävarmuutta”. Yleistä palkkakehitystä on vaikea ennustaa, joten liittovaltion minimipalkan noston suhteellinen vaikutus jää osin avoimeksi.

”Joidenkin tutkimusten mukaan minimipalkan noston vaikutukset työllisyyteen ovat vähäisiä. Monet muut tutkimukset viittaavat kuitenkin työpaikkojen määrän huomattavaan laskuun”, CBO kertoo.

Lue myös:

Yritykset pelkäävät työvoimakustannusten nousua: se on todistetusti lisännyt yritysten ja työntekijöiden muuttoa kevyemmän kustannustason osavaltioihin.

Ekonomistien mukaan minimipalkan nosto vaikeuttaa ennen kaikkea heikosti koulutetun työvoiman palkkaamista.

Osavaltioilla omat minimipalkat

Minimipalkan nostaminen on poliittisesti kuuma kysymys, mutta liittovaltion minimipalkan tuplaamisesta on käyty keskustelua.

Asetelmat ovat amerikkalaiseen tapaan kirjavat, sillä osavaltiot ja kaupungit voivat päättää omista minimipalkoistaan. Monessa osavaltiossa minimipalkka onkin selvästi liittovaltion minimipalkkaa korkeampi.

Esimerkiksi Kaliforniassa nykyinen minimipalkka on 12,00 dollaria tunnissa, mutta osavaltio päätti 15,00 dollarin minimipalkasta jo vuonna 2016.

Jos Kalifornian suunnitelmat toteutuvat, on minimipalkka kaikissa yrityksissä 15,00 dollaria tunnissa vuonna 2023. Oregonissa nykyinen minimipalkka on 11,25 dollaria tunnissa, mutta sen on määrä nousta 13,50 dollariin vuonna 2022.

Suurilla kaupungeilla on omat minimipalkkansa, sillä esimerkiksi New York Cityssä, Seattlessa ja San Franciscossa minimituntipalkkaa on nostettu 15,00 dollarin tasolle.

Suomessakin käyty keskustelua

Suomessa ei tunneta minimipalkkaa. Työsopimuslaissa ei ole määritetty vähimmäispalkan suuruutta, vaan palkat määräytyvät työehtosopimusten perusteella.

Lue lisää:

Suomessa työntekijöistä noin 90 prosenttia on yleissitovien työsopimusten piirissä.

Suomen Yrittäjät on ehdottanut, että Suomessa pitäisi selvittää se, olisiko eri ammateista maksettavat minimipalkat syytä kirjata lakiin.

SY:n mukaan minimipalkat helpottaisivat esimerkiksi oppisopimusten palkkauksen uudistamista. Minimipalkka mahdollistaisi niiden lisääntymisen.

Ehdotuksen arvostelijat väittävät, että SY:n tavoitteena on purkaa yleissitovuutta. Lakiin kirjattu minimipalkka heikentäisi nykyisten työehtosopimusten painoarvoa.

Lakiin kirjatut minimipalkat ovat käytössä useissa EU-maissa.

Lue seuraavaksi: