Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ tulee tarkkailemaan Suomen vaaleja huhtikuussa.

ETYJ:n vaalijärjestö tapasi tammikuun lopussa suomalaisia viranomaisia, puolueita ja mediaa. Tapaamisten perusteella järjestö päätti lähettää tarkkailijansa ensimmäistä kertaa historiansa aikana Suomeen.

Tärkein syy tarkkailijoiden tuloon on se, ettei suomalaista vaalijärjestelmää ole toistaiseksi tarkkailtu paikan päältä. Tammikuussa ETYJ:n vaaliorganisaatio ODIHR tutustui vaalikampanjoinnin sujuvuuteen ja oli kokonaisuutena tyytyväinen.

ODIHR:n raportista käy kuitenkin ilmi, että Suomen vaalilaki rikkoo ETYJ:n kansanivälistä sopimusta vuodelta 1990: vaalivirkailija voi evätä kansalaiselta halutessaan äänioikeuden, eikä tästä päätöksestä voi valittaa.

ETYJ:n verkkosivuillaan julkaisemassa raportissa todetaan, että pääsy äänestämään on demokratian kulmakivi. Se, että vaalivirkailijan toiminnasta ei voi valittaa, rikkoo ODIHR:n mukaan selvästi niin kutsuttua Kööpenhaminan sopimusta.

- Tämä voi heikentää kansalaisten mahdollisuutta hakea pikaista ja tehokasta korjausta vaalitulokseen, raportti toteaa.

Pahimmillaan tilanne voi johtaa siihen, että vaalivirkailija voi hylätä kansalaisen äänestyskelpoisuuden mielivaltaisesta syystä. Suomessa on ollut tapana, ettei esimerkiksi päihtyneitä päästetä äänestyskoppiin.

Toinen epäkohta eduskuntavaaleissa on se, että pienet eduskunnan ulkopuoliset puolueet eivät saa riittävästi näkyvyyttä julkisuudessa. ODIHR totesi eduskuntapuolueiden saavan valtionavustuksia ja runsaasti julkisuutta muun muassa valtiollisen yleisradioyhtiön vaalitenteissä.

Asiaa on pitänyt esillä muiden pienpuolueiden muassa Itsenäisyyspuolue, joka pitää nykyistä käytäntöä laittomana.

- Yle on lain nojalla velvoitettu kohtelemaan kaikkia puolueita tasaveroisesti, eikä se sitä tee, puolueen puoluesihteeri Saku Mättö kommentoi raporttia keskiviikkona.

Kolmas suuri ongelma suomalaisessa vaalijärjestelmässä on ETYJ:n mukaan joidenkin vaalipiirien piilevä äänikynnys. ODIHR toteaa raportissaan, että suomalaisten äänet eivät ole tasa-arvoisia keskenään todellisen äänikynnyksen vaihdellessa 3:n ja 14:n prosentin välillä.

ETYJ:n vaaliorganisaatio pitää Suomen vaalitapaa ja vaaleja kuitenkin pääosin luotettavina, demokraattisina sekä tasapuolisina. Järjestö päätti kuitenkin lähettää tavanomaisen lähetystön tarkkailemaan suomalaisia vaaleja.