Tiitisen listan julkaiseminen on käynyt läpi usean oikeusasteen. Tutkijat haluaisivat selvittää, mistä listassa on kyse, ennen kuin se julkaistaan jossain tiedotusvälineessä.

Turun yliopiston dosentti Kimmo Elon mukaan Suomi ei edes kylmän sodan kuumimpina vuosina ollut kovin kiinnostava maa.

-Nyt vaikuttaa siltä, että listaa halutaan käyttää suomettumisen torjuntaan, Elo sanoo

Elo muistuttaa, että edelleen on selvittämättä muun muassa kysymys siitä, kuka on tehnyt Tiitisen listan?

Tiitisen listan osalta vallitseva käsitys on, että sen toimittivat suomalaisviranomaisille läntisen Saksan tiedusteluviranomaiset.

Mutta Tiitisen listan tiedot eivät ole peräisin Rosenholz-aineistosta, vaan jostakin muusta lähteestä.

Tiitisen listalla voi olla henkilöitä, joita edesmennyt Itä-Saksa on kirjannut ylös ilman mitään tarkoitusta. On muistettava, että Suomi tunnusti vuonna 1973 molemmat Saksat.

-Aiemman aineiston perusteella on selvää, että DDR piti kirjaa esimerkiksi siitä, kuka vieraili milloinkin Länsi-Saksan lähetystössä, Elo sanoo.

Jarmo Koponen kysyy näkökulmassaan, miksi Tiitisen listaa ei anneta julki siten, että tutkijat kävisivät läpi aineiston.

Suomessa on vakoilun historiaan perehtyneitä asiantuntijoita, kuten Elo ja professori Kimmo Rentola.

Lue Jarmo Koposen näkökulma täältä.