Toimihenkilöiden keskusjärjestön, STTK:n, asiantuntija Ralf Sund syyttää, että Suomessa maahanmuuttajien kotouttaminen on hoidettu aivan liian huonosti. Sundin mukaan tämä näkyy siinä, että maahanmuuttajien työttömyysaste on kolminkertainen kantaväestöön verrattuna.

Sundin mukaan työllistyminen ja siihen liittyvien ongelmien ratkaiseminen pitääkin nähdä myös maahanmuutosta ja maahanmuuttajista käytävän keskustelun keskiössä.

– Työ on tehokkainta kotouttamista ja avain myös kielen oppimiseen. On suurta haaskausta pitää työkykyisiä ja usein valmiiksi koulutettuja ihmisiä sivussa työmarkkinoilta ja estää heitä osallistumasta yhteiskunnan rakentamiseen, Sund sanoo.

– Syrjäytyminen ja sen vaikutusten korjaaminen tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi, sillä kierre ei yleensä pysähdy yhteen sukupolveen, hän jatkaa.

Sundin mukaan Suomen työmarkkinoille on pesiytynyt myös ”vastenmielinen” ilmiö, jossa ulkomaalaisten ja maahanmuuttajataustaisten työehtoja poljetaan. STTK:n asiantuntijan mukaan tämä on joillakin toimialoilla jopa osa vallitsevaa kulttuuria. Tämä estää hänen mukaansa aitoa kotoutumista Suomeen.

Samalla Sund toteaa, että myös ammattiyhdistysliikkeellä on peiliin katsomisen paikka.

– Tiedottaminen työn ehdoista Suomessa on yksi avain kotouttamiseen. Voidaan kysyä, teemmekö me ay-liikkeessä tässä asiassa tarpeeksi ja teemmekö oikein. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset luottamusmiehet ovat edelleen harvinaisuus.