Korkein hallinto-oikeus KHO on tehnyt tiukan linjanvedon tapauksessa, jossa nyt seitsemänvuotiaan lapsen vanhemmat yrittivät saada oleskelulupaa Suomeen lähetettyään lapsensa ensin maahan niin sanotuksi "ankkurilapseksi". Vanhempien oleskelulupa evättiin, koska heidän katsottiin pyrkineen kiertämään maahantulosäännöksiä.