Sisäasiainministeriö päätteli eilen julkistamassaan selvityksessä, että Suomen perheenyhdistämispolitiikka ei juuri poikkea muista vertailluista EU-maista. Selvitystä voisi tulkita toisellakin tavalla aiemmin ”suomalaiseksi ilmiöksi” kuvaillun somalialaisten kasvattilapsiasian suhteen.