Suomi on kiinnostunut osallistumaan Ranskan esittämään uuteen puolustusyhteistyöhankkeeseen, linjasivat tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta perjantaina. Päätös herättää keskustelua.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan ulkopoliittinen johto linjasi, että Suomi ilmaisee kiinnostuksensa osallistua Ranskan tekemään Euroopan interventioaloitteeseen. Aloitteella ”pyritään kehittämään eurooppalaista puolustusalan yhteistyötä ja toimintakykyä”. Suomi on kutsuttu mukaan, mutta ei kuulunut aloitteen alkuperäiseen ydinryhmään.

Puolustusministeriöstä on aiemmin korostettu , että aloitteen painopiste ei ole yhteisten taistelujoukkojen luomisessa vaan yhteistyökyvyn kehittämisessä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sofia Vikman uskoo, että puolustusyhteistyö Ranskan kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta ja länsi-integraatiota.

”Turvallisuusyhteistyö muodostuu yhä enemmän erilaisten verkkojen varaan. Tässä ovat keskeisiä EU:n syvenevä puolustusyhteistyö, EU:n ja Naton välinen yhteistyö sekä erilaiset alueelliset yhteistyömuodot kuten Iso-Britannian JEF-yhteistyö, Saksan kehysvaltioyhteistyö ja tuoreimpana Ranskan aloite. Lisäksi Suomi tekee vahvaa yhteistyötä kahdenvälisesti muun muassa Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Hankkeet eivät kilpaile keskenään vaan täydentävät toisiaan”, Vikman luettelee tiedotteessa.

”Nämä yhteistyökuviot yhdistettynä lainsäädäntömuutoksiin kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta kertovat turvallisuuspolitiikan länsi-integraation voimistumisesta, mikä on oikea suunta Suomelle.”

Vikman muistuttaa, että EU:lla on vuodesta 2007 ollut toimintavalmiudessa taistelujoukot, ”joita ei kuitenkaan ole koskaan käytetty”.

”Järjestelmä on liian kankea ja vapaaehtoisen joukon kautta tämä voisi olla helpommin toteutettavissa.”

Oppositiopuolue vasemmistoliitto edustava kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki katsoo, että Suomen ”ei pidä päätä pahkaa kuitata Macronin aloitetta”. Arhinmäen mielestä Macronin aloite ei ole Suomelle ongelmaton.

”Ranskan aloite Euroopan interventiojoukoista on jälleen yksi uusi militäärialoite, joita viime vuosina on tehty useampia. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan annettu mitään selkeää syytä tai lisäarvoa sille, miksi Suomen pitäisi liittyä juuri näihin Ranskan interventiojoukkoihin”, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäen mielestä Suomen tulisi ennemmin ”keskittyä siihen, missä meillä on erityisosaamista kuten siviilikriisinhallintaan”.

”On tärkeää, että Suomi on kansainvälisesti aktiivinen. Suomen pitää kantaa kansainvälistä vastuuta jatkossakin ja osallistua aktiivisesti rauhanturvaamiseen sekä kriisinhallintaan. Painotus pitäisi olla YK-operaatioissa.”

Presidentti Macron ja Ranskan puolustusministeri vierailevat Suomessa elokuun lopussa. Arhinmäki ennakoi jo, mitä tämä tarkoittaa.

”Kansankielellä TP-UTVA päätti, että Macronin vierailun aikana Suomi lähtee aloitteeseen mukaan.”

Arhinmäen mukaan Suomen ei olisi järkevää sitoutua aloitteeseen Macronin vierailun aikana.

”Suomi voi toimia rauhan ja vakauden puolesta, vaikka ei olisi mukana ihan jokaisessa aloitteessa ja tiivistämässä sotilaallista yhteistyötä joka suuntaan.”

Puolustusyhteistyöaloitteessa ovat Ranskan lisäksi mukana Saksa, Belgia, Britannia, Tanska, Hollanti, Viro, Espanja ja Portugali.

Lue lisää: Lue lisää: ”Suomi seuraa kiinnostuneena” – Yhdeksän EU-maata mukaan Macronin interventiojoukkoihin