Vihreä eduskuntaryhmä vaatii Suomelta aktiivisempaa työtä sananvapauden turvaamisessa ja ihmisoikeuksien puolustamisessa Turkissa. Ryhmä viittaa suomalaisen toimittaja Ayla Albayrakin Turkissa saamaan tuomioon.

–Turkin sananvapaus- ja ihmisoikeustilanne on kestämätön. Albayrakin tuomio on annettu selvästi poliittisin perustein, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoo.

Vihreiden ryhmä muistuttaa, että Turkki on pidättänyt ja vanginnut useita toimittajia, joista muutamilla on myös EU:n kansalaisuus Albayrakin tapaan. Albayrak on ensimmäinen EU-maan toimittaja, joka on tuomittu vankeuteen Turkissa.

–Konfliktialueilla toimivien toimittajien työ on äärimmäisen arvokasta, koska he välittävät meille ensikäden tietoa konfliktien syistä ja eri osapuolten näkemyksistä. Tällaista työtä Albayrak on tehnyt. On kestämätöntä, jos toimittaja tuomitaan työstä, jonka hän tekee konfliktialueella. Suomen valtion on selkeästi ja aktiivisesti vaadittava tuomion kumoamista, kansanedustaja, puolueen presidenttiehdokas Pekka Haavisto vaatii.

Albayrak raportoi Turkin kurdialueilta, mitä käytettiin perusteena hänet tuomitsemisekseen yli kahdeksi vuodeksi vankeuteen “terrorismipropagandan levittämisestä”.

Vihreä eduskuntaryhmä näkee, että Turkki on kulkemassa yhä etäämmälle länsimaisista sananvapauden, oikeusvaltion ja demokratian arvoista.

–Suomi ja EU eivät saa katsella sivusta Turkin yhä synkkenevää sananvapaustilannetta. EU:n pitää toimia yhtenä rintamana aktiivisesti Turkin ihmisoikeustilanteen parantamiseksi. Tarvittaessa on käytettävä poliittista ja taloudellista painostusta keinoina ihmisoikeuksien tukemiseksi. Samalla on tuettava Turkin kansalaisyhteiskuntaa. Kansalaisjärjestöjä ei saa jättää yksin, Mikkonen korostaa.

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar nosti aikaisemmin tänään esiin ulkoministeri Timo Soinin (sin.) alkuvuodesta antaman lausunnon ja kuvaili Suomen kannaottoja vaisuiksi.

–Suomi on ollut hyvin vaisu kannanotoissaan Turkin heikkenevää ihmisoikeustilannetta ja oikeusvaltion rappiota kohtaan. Alkuvuodesta Soini jopa sanoi Suomen ja Turkin jakavan samat demokraattiset arvot, hän kirjoitti Facebookissa.

Yanar sanoo toivovansa, että Suomen poliittinen johto ja ulkoministeri ottavat viimein tiukemman kannan ja pitävät ääntä ettei journalisteja vangita poliittisin syin.

–Meidän on puolustettava kaikin tavoin työnsä hyvin tehnyttä Albayrakia. Meidän on pidettävä ääntä myös kaikkien muiden puolesta, jotka jaksavat vielä tehdä Turkissa töitä ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Ilman vapaata sanaa ja keskustelua yhteiskunta vajoaa pimeään.

Yanar huomauttaa, että Turkilla on pitkä historia turkkilaisten toimittajien tuomioista, mutta nyt painetta on lisätty myös ulkomaisia toimittajia kohtaan.

–Tarkoitus on pelotella ja painostaa hiljaiseksi Turkin ongelmista kirjoittavat toimittajat.

Timo Soini kommentoi tänään, että jour­na­lis­ti­sen työn va­pau­teen ja il­mai­sun­va­pau­teen liit­tyy Tur­kis­sa huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä. Soi­nin mu­kaan jour­na­lis­min on­gel­mal­li­ses­ta ti­lan­tees­ta Tur­kis­sa on sa­not­tu maan joh­dol­le ja se pi­tää sa­noa uu­del­leen.

–Kat­so­taan, mil­loin mah­dol­li­suus oli­si (ot­taa asia esiin). Olen ot­ta­nut ih­mi­soi­keu­sa­si­oi­ta esiin – vii­mek­si New Yor­kis­sa (Tur­kin ul­ko­mi­nis­te­ri Mevlüt) Ca­vu­sog­lul­le pu­huin, et­tä oi­keus­val­ti­o­pe­ri­aat­teen pi­tää Tur­kis­sa to­teu­tua, hän totesi STT:lle.