Suomen kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat olleet hieman alle Kioton pöytäkirjassa asetettujen tavoitteiden ensimmäisellä velvoitekaudella vuosina 2008–2012.