Suomi kompensoi EU-puheenjohtajakauden kokouksien lentoliikennepäästöt rahoittamalla hankkeita, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Kompensointi on konkreettinen ilmastoteko ja osa puheenjohtajakauden kestäviä kokousjärjestelyitä. Sen taustalla on tarve vastata ilmastonmuutokseen.

Päästöjen kompensointiin eli hyvitykseen käytettävä summa on noin puoli miljoonaa euroa. Suomen hallitus päätti suunnata kompensointiin rahat, jotka oli alun perin varattu puheenjohtajakauden perinteisiin tavaralahjoihin.

”Ilmastonmuutos haastaa meidät kaikki muuttamaan toimintatapojamme. Konkreettisella ilmastoteolla eli kompensoimalla EU-puheenjohtajakauden päästöt haluamme kiinnittää huomiota kokoustamisen ilmastovaikutuksiin ja uudistaa perinteisiä tapoja”, pääministeri Antti Rinne(sd) sanoo.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen korostaa, että päästöjä on vähennettävä kaikkialla.

”Tähtäämme omilla kokousjärjestelyillämme siihen, että ylipäätään lennetään vähemmän. Silloin kun lentäminen on välttämätöntä, kompensoimme päästöt niin, että päästövähennykset ovat todellisia, pysyviä ja edistävät kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista”, hän toteaa.

Päästöjen kompensointi tapahtuu hankkimalla ja mitätöimällä niin sanottuja Gold Standard CER -yksiköitä eli sertifioituja päästövähenemiä, joita hankkeet tuottavat. Yksiköt ovat sekä YK:n ilmastosopimuksen puhtaan kehityksen mekanismin sekä kansalaisjärjestöjen perustaman Gold Standardin mukaisia. Yksiköiden mitätöinti päästörekisterissä takaa, ettei niitä käytetä useampaan kertaan.

Rahoitettavalla neljällä hankkeella on mitattu, kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Hankkeet hillitsevät ilmastonmuutosta ja edistävät paikallisten yhteisöjen hyvinvointia ja terveyttä. Lisäksi ne tukevat YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja Suomen kehityspolitiikan painopisteitä.

Lentopäästöjä puheenjohtajakaudella arvioidaan syntyvän 18 000 hiilidioksiditonnia. Yhden CER-yksikön mitätöiminen kompensoi yhtä hiilidioksiditonnia vastaavan määrän päästöjä. Päästöjen kompensointiin varatulla budjetilla ostetaan 130 000 Gold Standard CER -yksikköä.

”Tarkkojen päästöjen arvioiminen on haastavaa, minkä vuoksi ylikompensoimme päästöt. Seuraamme päästöjen määrää ja päivitämme arviota kauden aikana”, toteaa EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Laisi.

Päästöjen kompensointi on valmisteltu asiantuntijaryhmässä, joka koostuu valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön, ympäristöministeriön, Suomen ympäristökeskuksen ja Sitran edustajista. Hankkeiden tuottamat yksiköt ostetaan South Pole -yritykseltä, joka on kansainvälisesti tunnettu toimija alalla.

Lue myös: Antti Rinteeltä suuntaviivat Suomen puheenjohtajakaudelle ja piikki EU:n arvostelijoille: ”Jos EU ei määrittele sääntöjä, sen tekee joku muu”