SDP:n varapuheenjohtaja Eero Vainio uskoo Suomen verojärjestelmän ja hyvinvointivaltion olevan tuhoon tuomittuja, jos yhteiskunnan kouluttamat, taloudellisesti hyvin toimeentulevat ammattikunnat kuten lääkärit ”jättävät veronsa maksamatta valmistuttuaan”.