Tuore raportti ehdottaa satunnaistettujen vertailukokeiden vakinaistamista osaksi yritystukijärjestelmän kehittämistyötä. Satunnaistetuissa vertailukokeissa tarkkailtaisiin muutosta tuettujen yritysten toiminnassa ja menestyksessä ja verrattaisiin tuloksia verrokkiryhmään.

Suomessa maksetaan yritystukia verotuet mukaan lukien noin neljä miljardia euroa vuodessa, mutta useimpien tukien vaikuttavuudesta ei ole luotettavaa tietoa.

Tuore raportti ehdottaa satunnaistettujen vertailukokeiden vakinaistamista osaksi yritystukijärjestelmän kehittämistyötä. Samaa menetelmää käytetään lääketieteessä. Raportin ovat laatineet valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Elias Einiö ja kauppakorkeakoulu Hankenin professori Ari Hyytinen.

Tutkijoiden mukaan satunnaistetut koeasetelmat ovat luotettavin ja siksi suositeltava arviointimenetelmä suurelle osalle yritystuki-instrumenteista.

Satunnaistetut vaikuttavuusarvioinnit ovat parhaimmillaan suorien käyttäytymisvaikutusten testaamisessa. Silloin tarkkaillaan muutosta tuettujen yritysten toiminnassa ja menestyksessä ja verrataan tuloksia verrokkiryhmään.

Epäsuorien tai välillisten vaikutusten arvioiminen on hankalampaa, mutta tarkan suunnittelun avulla myös niiden tunnistaminen on mahdollista.

Tutkijat esittävät, että yritystukiohjelmien vaikutuksia tulisi jatkossa arvioida säännöllisesti kontrolloiduilla satunnaistetuilla koeasetelmilla. Aluksi tutkijat ehdottavat kahta pilottikoetta, joista toinen koskisi Business Finlandin T&K-tukia ja toinen ELY-toimistojen jakamaa työllistämistukea.

”Business Finlandin T&K-tuet ovat sekä euromääräisesti että tuensaajien lukumäärällä mitattuna merkittävä tukimuoto. Palkkatuki taas on tukimuoto, jonka epäsuorista työmarkkina- ja tuottavuusvaikutuksista on niukasti tietoa”, Einiö sanoo tiedotteessa.

Hyytisen mukaan satunnaistetut koeasetelmat soveltuvat hyvin useimpien yritystukimuotojen vaikuttavuuden tarkasteluun. Haasteita aiheuttavat lähinnä sellaiset tuet, joissa tuen saajina on vain muutama suuri yritys.

Yritystuet höylättäväksi

Satunnaistettuja koeasetelmia on käytetty esimerkiksi lääketieteessä, jossa tyypillisesti jaetaan kokeeseen osallistujat koe- ja vertailuryhmään.

Näitä kahta ryhmää vertaamalla saadaan luotettavaa tietoa esimerkiksi tutkittavan lääkkeen vaikutuksista.

”Viime vuosina satunnaistettuja koeasetelmia on käytetty Suomessa esimerkiksi työllisyystoimien arviointiin ja maailmalla myös yritystukien arvioimiseen”, Einiö sanoo.

Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitus on ilmoittanut perustavansa työryhmän, jonka pitäisi syksyn budjettiriiheen mennessä löytää yritystuista 100 miljoonan euron verran karsittavaa.

Jos yksimielisyyttä ei löydy, sata miljoonaa höylätään tasaisesti suhteessa yritystukien kustannuksiin. Sama tarkastelu tehdään verotukien osalta.

Lue lisää:

KL: Laivanvarustamot ja tuulivoima kahmivat yritystukia – Tutkija: Miksi valtio tukee kannattamattomia yrityksiä?

”Tämä on täysin järjetöntä” – Ekonomisti-poliitikko: Miksi ihmeessä hallitus kasvattaa yritystukea?