Maahanmuuttajat kohtaavat Suomessa enemmän syrjintää etniseen alkuperään liittyen kuin EU:ssa keskimäärin. Asia ilmenee työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kotoutumisraportista.

TEM:n raportin mukaan 24,4 prosenttia maahanmuuttajista on kokenut syrjintää viimeisen 12 kuukauden aikana.

Vuoden 2012 Eurobarometrin tulosten mukaan etniseen alkuperään liittyvää syrjintää pidettiin Suomessa yleisempänä (69% vastaajista) kuin EU:ssa keskimäärin (56% vastaajista). Erityisesti afrikkalaistaustaiset kokevat syrjintää.

Kuntien ja TE-toimistojen viranomaisille syksyllä 2012 tehdyn etnisten suhteiden tilaa käsitelleen kyselyn mukaan 40 prosenttia vastaajista oli havainnut muutoksia viimeisen vuoden aikana.

- Useissa vastauksissa todettiin talouden heikkenemisen kiristäneen myös asenteita maahanmuuttajia kohtaan, raportissa sanotaan.