Eurovaluuttaan luotetaan Suomessa selvästi yleisemmin kuin muualla Euroopassa, jossa euroskeptisyys on yleistä, selviää Valittujen Palojen kansainvälisestä vertailututkimuksesta.

–Olemme poikkeuksellisia maanosassamme, jossa epäilijöitä on enemmän kuin euroon luottavia, summaa Suomen Valitut Palat tutkimuksen tulokset.

Tutkimus toteutettiin ennen Suomessa keväällä järjestettyjä eduskuntavaaleja. Kun euro nauttii Suomessa suurempaa luottamusta kuin missään muualla Euroopassa, onkin hieman yllättävää, että Euroopan unioni ja eurovaluutta nousivat keskeisiksi teemoiksi Suomen eduskuntavaaleissa.

Suomessa 69 prosenttia vastaajista ilmoitti luottavansa euroon, kun Euroopan maiden keskiarvo oli 47 prosenttia. Suomalaiset ovat tässä asiassa myös luottavaisempia kuin EMU-alueen eli eurovaluutan maiden asukkaat yleensä. Euroalueella luottamus yhteisvaluuttaan on keskimäärin 51 prosenttia.

Yhteisvaluutan kannalta huolestuttavaa on Valittujen Palojen mukaan se, ettei euroon luoteta edes EU:n ”kovassa ytimessä”. Ranskassa, vain 39 prosenttia vastaajista yhtyi väittämään ”luotan euroon”. Toisessa suuressa euromaassa, Saksassa, luottamus oli lähes yhtä alhaista: vain 40 prosenttia sanoi luottavansa yhteisvaluuttaan.

Kaikkiaan epäilijöitä on Euroopassa hieman enemmän (50 prosenttia vastaajista) kuin niitä, jotka sanovat luottavansa euroon (47 prosenttia).

Haastateltaville esitettiin väittämä ”Luotan euroon” ja vastausvaihtoehdot A) samaa mieltä B) eri mieltä.

Yhä useampi EU-kansalainen kyseenalaistaa ylipäätään koko eurooppalaisen yhteisvaluutan mielekkyyden. Peräti 54 prosenttia ranskalaisista yhtyy väittämään, jonka mukaan yhteisestä eurooppalaisesta valuutasta ei ole hyötyä. Saksassa tätä mieltä oli 40 prosenttia ja Suomessa 36 prosenttia vastaajista.

Tutkimukseen vastasi yhteensä yli 33 000 henkilöä. Suomessa kyselyyn vastanneita oli 2 999.

Luotatko Sinä euroon? Vastaa Uuden Suomen kyselyyn täällä.