Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ekonomisti Simo Pinomaa ja Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo varoittavat vakavin sanoi Suomen väestökehityksestä ja kuntien tilanteesta.

”Kielteinen väestökehitys ja maan sisäinen muuttoliike mullistavat lähivuosina Suomen kuntakarttaa. Kunnallisveron korotukset eivät toimi. Siksi kuntien vastuulla olevia tehtäviä on ajettava hallitusti alas ja valtiovallan on tehtävä jämäkästi päätöksiä, joilla kuntia yhdistetään”, Pinomaa kirjoittaa blogissaan.

Myös Vihmon mukaan kasvukeskusten yhdistäminen on paras tapa luoda kasvua koko Suomeen. Hän huomauttaa, että vuonna 2040 väkiluku kasvaa enää ainoastaan Uudellamaalla.

”Vuonna 2040 väkiluku kasvaa enää Uudellamaalla. Väestöltään laskevia kuntia on tuolloin 260. Niissä 2,2 miljoonaa asukasta ja 1,2 miljoonaa asuntoa. Kasvukeskusten yhdistäminen on paras tapa luoda kasvua koko Suomeen ja vähentää alueiden eriarvoisuutta”, Vihmo kirjoittaa Twitterissä.

Molemmat viittaavat valtiovarainministeriön tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja syntyvyyden lasku vaikuttavat voimakkaasti niin kuntien taloudelliseen kantokykyyn kuin kuntien edellytyksiin järjestää asukkailleen lakisääteiset palvelut nyt ja tulevaisuudessa.

Simo Pinomaa korostaa, että suuri osa Suomen yli 300 kunnasta kamppailee vakavien taloudellisten ongelmien parissa.

”Kysymys on, miten ne pystyvät suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään. Kumpi väistyy; kuntien velvollisuus tarjota peruspalveluja vai kuntien itsenäisyys”, hän kysyy.

Lue seuraavaksi:

Pinomaa varoittaa myös ylisuurista palkankorotuksista kunta-alalla. Hän muistuttaa, että kuntien menoista noin puolet on palkkamenoja ja valtion osuudet kuittaisivat palkkamenojen noususta vain murto-osan.

Pinomaan mukaan moni kunta ehti päästää taloutensa retuperälle edellisellä hallituskaudella, kun strategiana oli siirtää sote-palvelut pois kuntien vastuulta ja ottaa yksityiset palveluntarjoajat tasavertaisesti mukaan.

”Sote-uudistuksen viivästyminen on johtanut siihen, että toiminnan ja rakenteiden omaehtoinen kehittäminen ei ole riittävällä tavalla edennyt. Nykyinen hallitus pyrkii uudistamaan sote-palveluja edellisen hallituksen viitoittamalla tiellä. Palvelujen tuottamisen vastuu siirtyy kunnilta maakunnille. Ongelmana kuitenkin on, että yksityiset palvelun tarjoajat eivät pääse kirittämään julkisia toimijoita ja uudistus ei paranna palvelujen tuottavuutta. Palvelujen kustannuskehityksen kannalta tämä olisi kuitenkin tärkeää”, hän kommentoi.

Pinomaa linjaa, että lasten määrän vähentyessä palvelujen laadun ja saavutettavuuden turvaamiseksi tarvitaan nykyistä enemmän kuntien välistä tai seudullista yhteistyötä sekä uusia toimintatapoja.

Samaan aikaan Tilastokeskuksen tuoreet ennakkotiedot kertovat Suomen kokonaistuotannon supistuneen joulukuussa 0,4 prosenttia marraskuusta. Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan lisäksi laskeneen loka-joulukuussa 0,4 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä.

Lue seuraavaksi:

Ekonomistit korostavat, että kyse on ennakkotiedoista, mutta kommenteissa on silti huolestunut sävy. Danske Bankin Jukka Appelqvist kuvailee tilannetta suorin sanoin kehnoksi. Myös hän varoittaa työmarkkinatilanteesta.

”Kansainvälisen suhdanteen pohjakosketus todennäköisesti nähtiin jo syksyllä, mutta maailmankaupan kasvu jatkuu vaisuna, ja koronavirus hidastaa kasvua entisestään. Kuluvan vuoden alussa tuotantolukuja tulevat kurittamaan lisäksi kotimaiset lakot”, hän kommentoi.

Lue myös:

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen vertaa Suomea muihin EU-maihin ja vetää karun johtopäätöksen:

”EU:ssa ja euroalueella Q4-kasvu oli sitten +0,1 % edellisestä kvartaalista. Pahnan pohjimmaiset Saksa 0,0 %, Ranska -0,1%, Italia -0,3 % ja Suomi -0,4 %. Toivotaan, että tarkentuu kahden viikon kuluttua ylöspäin, kun saadaan varsinaiset ennakkotiedot”, hän kommentoi Twitterissä.

Luottoluokittaja Fitch laski hiljattain Suomen luottoluokitusnäkymiä vedoten juuri väestönkehitykseen. Fitch varoitti Suomea lisäksi julkisesta velasta.

Lisää aiheesta: