Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi eilen NLAW-panssarintorjuntaohjusten hankkimista Suomeen. Hankinnan kokonaisarvo on runsaat 46 miljoonaa