Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3,1 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 180 miljardia euroa.

Koko EU-alueella bruttokansantuotteen kasvu oli 2,1 prosenttia.

Tilastokeskus arvioi, että Suomi on päässyt odotetulle kasvu-uralle myös muilla mittareilla. Viennin volyymi lisääntyi 5,1 prosentilla ja yksityinen kulutus kotimaassa kasvoi 2,6 prosenttia.

Suurimman kasvun kokivat yritysten yrittäjätulo, joka on käytännössä yritysten tulos ennen veroja. Lisäystä yrittäjätuloon tuli 30 prosenttia vuodesta 2009. Samalla lisääntyi yritysten maksamien välittömien verojen määrä 37 prosentilla.

Yhteensä yrityksille jäi 9 miljardia euroa ylijäämää.

Suomen teollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2010 nopeammin kuin tehtyjen työtuntien määrä. Tämä lisäsi kansantalouden työn tuottavuutta 2 prosenttia.

Samalla kuitenkin julkinen talous oli selvästi alijäämäinen, 2,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Valtion ja kuntien julkinen velka kasvoi 87 miljardiin euroon, mikä on 48,4 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Palkansaajien veroaste aleni 42,2 prosenttiin kansantuotteesta, mikä alin prosentti sitten vuoden 1987. Samalla palkansaajan reaaliansiot kasvoivat 3 prosenttia.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkaisi viime viikolla tutkimuksen, jonka mukaan Suomen käyttämä bruttokansantuote on Nokian suuren osuuden vuoksi noin 2 prosenttia väärä kasvutilanteessa. Vääryys johtuu siitä, että Nokian ulkomaalaisten omistus lasketaan tilastossa suomalaisten omaisuudeksi.