Oikeusministeriö käynnistää yrittäjän uutta mahdollisuutta koskevan kansainvälisen vertailun. Ministeriö selvittää, miten konkurssin tehneet yrittäjät voivat vapautua henkilökohtaisesta velkavastuustaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa.

Ydinkysymys selvityksessä on, tapahtuuko näissä valtioissa mahdollinen velkavastuusta vapautuminen yksityishenkilön konkurssimenettelyn kautta vai jonkin erillisen menettelyn avulla. Lisäksi selvitetään, mitä edellytyksiä tai rajoituksia kyseisissä valtioissa on asetettu velkavastuusta vapautumiselle.

Vertailun perusteella oikeusministeriössä tullaan arvioimaan, mitä kehitystarpeita Suomen lainsäädäntöön mahdollisesti liittyy ja olisiko tarpeen esimerkiksi helpottaa henkilökohtaisesta velkavastuusta vapautumista velkajärjestelyssä.

–Veloista vapautumista arvioitaessa on otettava huomioon monenlaisia seikkoja ja intressejä. Ei ole syytä siirtyä järjestelmään, joka vaikuttaisi rahoituksen hintaan ja ehtoihin rahoituksen saantia heikentävästi, sillä siten tosiasiassa vaikeutettaisiin yritystoiminnan käynnistämistä, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi lauantaina Haminassa Kymen Yrittäjien maakunnallisessa yrittäjäjuhlassa..

–Pidän kuitenkin tärkeänä sitä, että rehellisesti toiminut konkurssin tehnyt yrittäjä pääsee uuteen alkuun, hän jatkoi.

Hallitus on sitoutunut yrittäjyyden edellytysten parantamiseen ja sopinut kilpailukykyä vahvistavista toimenpiteistä, joilla tuetaan yrityksiä niiden kehityskaaren eri vaiheissa. Nyt käynnistettävä selvitys ja sen pohjalta tehtävä arvio ovat oikeusministeriön toimia yrittäjyyden edistämiseksi.

Kansainvälisen vertailun on tarkoitus valmistua tammikuun 2018 loppuun mennessä.