Suomessa suhtaudutaan edustusillallisiin ja muuhun vieraanvaraisuuteen selvästi rennommin verrattuna muihin Pohjoismaihin, selviää tilintarkastusyhtiö EY:n korruptiotutkimuksesta.

Kolmannes EY:n kyselyyn vastanneista suomalaisista piti yli sadan euron illallista hyväksyttävänä. Muissa Pohjoismaissa sitä piti hyväksyttävänä korkeintaan 15 prosenttia vastaajista. Ruotsalaisista vain kolme prosenttia vastaajista hyväksyisi yli sadan euron illallisen.

Suomalaisista vain 38 koki, että työntekijöillä on selkeä käsitys korruptioon liittyvistä riskeistä.

–Tutkimus toi esille korruptioon liittyvän harmaan alueen, jolla toimimisesta henkilöstöllä ei ole varmuutta. Organisaatioiden korruptionvastaisten periaatteiden ja toimintatapojen jalkauttaminen kouluttamisen keinoin on keskeinen riskienhallinnan väline sekä yrityksille että julkishallinnolle, EY:n Fraud Investigation and Dispute Services -palveluiden johtaja Markus Nylund kertoo.

EY toteutti Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa korruption esiintymistä selvittävän kyselytutkimuksen, jonka keskeisiä tuloksia käsitellään raportissa ”Korruptio Suomessa – Tutkimus korruptiosta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa 2014”.

Suomessa kyselyyn vastasi 113 johtavassa asemassa olevaa henkilöä julkiselta sektorilta, yksityisestä elinkeinoelämästä ja julkisen sektorin omistamista liikelaitoksista.