Suomi koetaan hyvin rasistiseksi maaksi tummaihoisten keskuudessa, selviää Euroopan unionin jäsenmaita koskevasta tutkimuksesta. Suomi oli kaikkein rasistisin maa niiden 12:n EU-maan joukossa, joita tutkittiin.

Suomi nousee esiin Being Black in the EU -tutkimuksen osiossa, jossa selvitettiin kyselyn noin 6000 tummaihoisen, afrikkalaistaustaisen vastaajan kokemusta rasistisesta ahdistelusta tai häirinnästä (engl. racist harassment) kyselyä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Kokonaisuudessaan kyselyn vastaajista lähes joka kolmas, 30 prosenttia vastaajista, katsoi joutuneensa ahdistelun kohteeksi ihonvärinsä vuoksi (edellisen 5 vuoden aikana).

Suomen vastaajista peräti 63 prosenttia katsoi joutuneensa rasistisen häirinnän kohteeksi. Luku on korkein tutkittujen maiden joukossa, ja merkittävästi korkeampi kuin esimerkiksi Ison-Britannian ja Maltan vastaava luvut, 21 ja 20 prosenttia. Pohjoismaista Ruotsissa ja Tanskassa vastaajista 41 prosenttia ilmoitti rasistisesta syrjinnästä. Suomen jälkeen korkein luku oli Luxemburgin 52 prosenttia.

Rasistiseksi häirinnäksi katsottiin ihonväriin, uskontoon tai etniseen alkuperään perustuva ahdistelu kuten uhkaava tai loukkaava puhe, väkivallalla uhkaaminen, loukkaavat eleet tai tuijotukset, sähköinen uhkailu tai haukkuminen sekä loukkaavat kommentit sosiaalisessa mediassa.

Suomesta kyselyssä oli mukana noin 500 vastaajaa. Tutkimuksessa mukana olleet maat olivat Suomen lisäksi Itävalta, Italia, Tanska, Ranska, Saksa, Irlanti, Luxemburg, Malta, Portugali, Ruotsi ja Britannia. Tutkimuksesta selviää, että ihonväriin perustuva, tummaihoisiin kohdistuva rasismi on yhä unionissa yleistä – 20 vuotta sen jälkeen, kun syrjintä kiellettiin EU-laeilla. Tutkimuksen mukaan rasismia esiintyy niin työnhaussa kuin asuntoa etsiessäkin.

Suomen luku oli korkein myös, kun vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he kokeneet rasistista väkivaltaa edellisen viiden vuoden aikana. Suomen vastaajista 14 prosenttia vastasi kyllä, kun tutkittujen EU-maiden keskiarvo oli viisi prosenttia. Irlanti ja Itävalta olivat lähellä Suomea 13 prosentilla.

Positiivisesti esiin nousee Suomen poliisi. Tiedusteltaessa, olivatko vastaajat tulleet pysäytetyksi poliisin toimesta ja kokivatko he pysäytyksen johtuneen ihonväristään, lähes puolet (44 prosenttia) poliisin pysäyttämistä vastaajista kaikissa tutkituissa maissa koki poliisin toiminnan olleen rasistisesti motivoitunutta. Italian osuus oli korkein, siellä näin koki peräti 70 prosenttia poliisin pysäyttämistä vastaajista. Suomen osuus oli matalin, sillä vain 18 prosenttia vastaajista koki poliisin motiivin olleen rasistinen.

Suomen työelämässä ja työnhaussa rasismi ei ollut erityisen yleistä. Esimerkiksi työnhaussa eniten rasistista syrjintää koettiin Itävallassa, Luxemburgissa ja Italiassa.

Tutkimuksen teettänyt Euroopan unionin perusoikeusvirasto FRA vaatii EU:ta tehostamaan toimiaan muun muassa työmarkkinoiden syrjinnän kitkemiseksi ja maahanmuuttajien rohkaisemiseksi ilmoittamaan häirinnästä viranomaisille.

Suomalaiskommentti: Aggressiot päivittäisiä

Tutkimuksen on nostanut sosiaalisessa mediassa esiin vihreä poliitikko Fatim Diarra, joka sanoo voivansa allekirjoittaa kokemuksen, että Suomessa esiintyy syrjintää niin työ- kuin asuntomarkkinoilla ja muussakin arkisessa elämässä.

”Rasismi on meillä valitettavan naamalla läiskyvää ja jokapäiväistä. Mun päälle on syljetty matkalla kouluun, mua on tönitty ja mulle on huudettu mitä kuvottavampia asioita. Me ruskeat ihmiset kohtaamme päivittäin mikroagressioita”, Diarra kirjoittaa.

”Mua sylettää kun mä ajattelen sitä miten mä olen joutunut tottumaan siihen, että yksin kävellessä joku huutaa neekeriä mun perään.”

Emme voi jatkaa näin, Diarra toteaa.