Yhdysvalloista on tullut maailmalla tuhoava voima, ja siksi Euroopan pitää ottaa johtajuus ilmastonmuutoksen torjunnassa, paukauttaa yhdysvaltalainen ekonomisti, professori Jeffrey Sachs.

”Eurooppa on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ilman Eurooppaa meillä ei olisi Pariisin sopimusta tai YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.”

”Yhdysvallat on Donald Trumpin hallinnon aikana oikeastaan ollut tuhoava voima. Trump on valitettavasti mieleltään epävakaa yksilö, joka johtaa korruptoitunutta järjestelmää, missä suuret pääomat liikkuvat suojaamaan öljyjättien ja sotateollisuuden etuja”, Sachs sanoo.

Arvostettu ekonomisti on Vatikaanissa johtamassa puhetta valtiovarainministereiden ilmastokoalition tapaamisessa. Uusi, toistaiseksi 29 maan ja yli 50 ministeriön, yhteenliittymä etsii keinoja, joilla valtiot voivat omalla rahankäytöllään ja veroillaan ohjata julkista kulutusta ja yhteiskuntia vähäpäästöisemmiksi. Toimintaa ohjaavat huhtikuussa Washingtonissa hyväksytyt ”Helsinki-periaatteet”.

Suomen rooli ministeriryhmän synnyssä on ollut keskeinen.

Kun valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) viime lokakuussa esitteli Suomen hiiliveroa ja kestävän kehityksen budjetointia Maailmanpankin ja IMF:n vuosikokouksissa, laadittiin jo joulukuussa suunnitelma koalition perustamiseksi. Nyt Suomi on ministerikoalition puheenjohtaja Chilen kanssa.

”Idea on se, että viemme tämän ilmastotyön valtiovarainministereiden kautta talouden ohjauskeinoihin kaikkiin maihin. Budjetit, verot ja tuet ovat kaikkein vaikuttavimmat työkalut”, Orpo toteaa.

Myös Sachs pitää rahaministerien roolia keskeisenä, sillä he vastaavat ”resurssien hallinnasta ja siirtelystä”.

”Siitä tässä planeetan pelastamisessa on kyse: resurssien siirtelystä ja investoinneista kohti uusiutuvia energianlähteitä kestävällä tavalla, pois fossiilisista”, sanoo Sachs.

Idea rahavallan kääntämisestä ilmastotavoitteiden taakse ei sinänsä ole uusi. Institutionaaliset sijoittajat ovat jo pitkään tehneet vastuullista sijoittamista. Tällä hetkellä sijoittajien oma Climate Action 100+ -ryhmä vaatii kohteiltaan toimia päästövähennysten saavuttamiseksi. Ryhmässä on myös suomalaisia eläkerahastoja ja pankkeja. Mittakaava on valtava, sillä CA100+:n jäsenillä on pääomaa yhteensä 33 biljoonan dollarin edestä. Suomen valtiota sillä pyörittäisi nykykulutuksella 534 vuotta.

”Nämä keinot ovat massiivisia. Jos me puhumme jostakin kansallisesta lihaverosta, se on ihan hyttysen ininää suuressa kuvassa. Vaikka on oikein, että tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia tehdä ilmastotekoja, niin minusta vastuullisten päättäjien pitäisi silti tehdä nämä isot ratkaisut, jotka oikeasti ohjaavat tuotantopanoksia ja pääomia”, Orpo sanoo.

Paavi Franciscus huomauttaa ministereille, että kaikesta huolimatta ”investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ovat kasvussa, vaikka tiedemiehet kertovat, että fossiiliset polttoaineet pitäisi pitää maan alla”.

”Me yhä näemme voittoina sen, mikä uhkaa olemassaoloamme.”