Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön luonnollisten henkilöiden varojen arvonnousun verotus ulkomaille muutettaessa, arvioidaan valtiovarainministeriön selvityksessä, joka julkaistiin perjantaina.

Malli koetaan kuitenkin niin ongelmalliseksi, ettei lainsäädäntötoimiin selvityksen mukaan ole aihetta ryhtyä.

Selvitys perustuu hallitusohjelmaan, jonka mukaan ”selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen”. Selvityksessä arvioitiin, olisiko mahdollinen uusi veromalli yhteensopiva hyvän verojärjestelmän ja verolainsäädännön perusperiaatteiden kanssa.

Selvityksessä arvioidaan, että Suomessa olisi mahdollista ottaa käyttöön tuloverotuksessa niin sanottu luonnollisten henkilöiden maastapoistumisvero eli varojen arvonnousun verotus, kun henkilö muuttaa ulkomaille. Malliin käyttöönottoa puoltaisi muun muassa mahdollisuus puuttua maastamuuttoon, jonka tarkoituksena olisi välttää veroja, ministeriö toteaa.

Malli kuitenkin koetaan ongelmalliseksi, sillä selvityksen mukaan se haittaisi kilpailukykyä ja taloudellista tehokkuutta sekä monimutkaistaisi verojärjestelmää.

”Uudistus edellyttäisi yksityiskohtaista sääntelyä, joten se monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Veromallin tehokas toimeenpano ja sen edellyttämä tietojensaanti voisivat muodostua käytännössä hyvin haastaviksi toteuttaa. Vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen”, VM toteaa tiedotteessaan.

LUE MYÖS: