Suomen ympäristö- ja ulkoministeriöt kertovat aikovansa sijoittaa kolme miljoonaa euroa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n uuteen hiilirahastoon, NEFCO Carbon Fundiin (NeCF). Suomi päätti korvamerkitä sijoituksensa siten, että rahoilla hankitaan päästöyksiköitä Kioton sopimuskauden jälkeisenä aikana.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen toteaa, että uuteen hiilirahastoon osallistuminen sopii hyvin Suomen kehityspoliittisen ohjelman tavoitteisiin.

NeCF-rahasto hankkii sijoittajiensa puolesta päästöyksiköitä, joiden avulla valtiot ja yritykset voivat täyttää Kioton pöytäkirjan tai EU:n päästökauppajärjestelmän asettamia päästövähennystavoitteita. Suomi on jo ennestään sijoittajana NEFCO:n vuonna 2003 perustetussa hiilirahastossa, Itämeren alueen TGF-koealuerahastossa, joka hankkii päästöyksiköitä yhteistoteutushankkeista Baltian maista, Venäjältä ja Ukrainasta.

- Haluamme tällä tavoin osoittaa, että uskomme kansainvälisen ilmastopolitiikan ja päästökaupan jatkuvuuteen myös vuoden 2012 jälkeen. Suomi edistää sijoituksellaan lisäksi päästötöntä energiantuotantoa ja ympäristöteknologian siirtoa Aasiassa, missä NeCF etsii aktiivisesti uusia sijoituskohteita, sanoo ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) tiedotteessa.