Suomen ympäristö- ja ulkoministeriöt kertovat aikovansa sijoittaa kolme miljoonaa euroa Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO:n uuteen hiilirahastoon, NEFCO Carbon Fundiin (NeCF). Suomi päätti korvamerkitä sijoituksensa siten, että rahoilla hankitaan päästöyksiköitä Kioton sopimuskauden jälkeisenä aikana.