Valtioneuvosto on antanut valmiuslain osalta tänään kaksi käyttöönottoasetusta, toisen tavanomaisella menettelyllä ja toisen kiireellisellä menettelyllä.

Ensimmäinen asetus koskee muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaamista koko valtakunnan alueella. Nyt esimerkiksi terveydenhuollon irtisanomisajan pidentämistä voidaan soveltaa koko valtakunnan alueella.

Lisäksi muun muassa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien opetus voidaan keskeyttää tai sitä rajoittaa koko valtakunnan alueella ja myös velvollisuutta järjestää opetus ja muuta toimintaa voidaan rajoittaa koko valtakunnan alueella.

Ensimmäinen asetus tulee voimaan keskiviikkona 18.3. ja on voimassa 13.4.2020 saakka ja annetaan eduskunnalle normaalissa tavanomaisessa menettelyssä.

Toinen asetus on jo annettu välittömästi kiireellisenä eli se on jo astunut voimaan. Toinen asetus koskee lääkkeitä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) kertoi, että tällä hetkellä lääkkeitä on varastoissa hyvin, mutta lääkkeitä ja hoitotarvikkeita koskeva sääntely on tiukkaa ja siksi saatavuuden turvaamiseksi on välttämätöntä ottaa käyttöön rajoittavat toimenpiteet, jotta voidaan taata lääkkeet niitä tarvitseville.

Valtioneuvosto teki eilen maanantaina päätöksen siitä, että maassa vallitsevat poikkeusolot. Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys.

Valmiuslaki saatetaan voimaan valtioneuvoston asetuksella 18.3.-13.4. väliseksi ajaksi. Ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia poliisin ja Rajavartiolaitoksen toimintaan ja talouteen.

Järeitä toimia rajoille

Rajanylityspaikkoja suljetaan ja sisärajatarkastukset tulevat voimaan. Poliisi valvoo koronaviruksen takia asetettuja kokoontumisrajoituksia voimavarojensa puitteissa ja antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille.

Eläkkeellä olevia poliiseja ja rajavartijoita voidaan myös kutsua töihin. Sisäisen turvallisuuden viranomaisten toiminta varmistetaan aivan kaikissa tilanteissa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan.

”Suomi ja koko maailma on koronaviruksen takia erittäin vakavassa tilanteessa. Tilanne vaatii meiltä jokaiselta paljon. Suomen rajaliikennettä rajoitetaan merkittävästi. Näillä päätöksillä hallitus haluaa osaltaan turvata suomalaisen yhteiskunnan ja terveydenhoitojärjestelmän toimintakykyä poikkeusoloissa”, Ohisalo sanoo tiedotteessa.

Rajavalvonnan osalta erittäin tiukat rajoitteet astuvat voimaan. Poikkeusolojen aikana ei pidä matkustaa lainkaan ulkomaille ja kaikkien, jotka palaavat ulkomailta tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteeniin. Suomessa olevat matkailijat voivat poistua maasta.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu kaikilla rajoilla. Välttämätön työmatkaliikenne on edelleen mahdollista ja jatkuu EU:n sisärajoilla. Näin turvataan päivittäistavaroiden ja lääkkeiden saanti, eikä pysäytetä koko yhteiskuntaa taloudellisesti.

Osa lentoasemista kiinni

Helsinki-Vantaan, Maarianhaminan ja Turun lentoasemat pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Rajavartiolaitos voi sallia työmatkaliikenteen välttämättömästä, perustellusta syystä. Muut lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä.

Itärajan kansainvälisillä rajanylityspaikoilla rajoitetaan liikennettä ja aukioloaikoja. Henkilöliikenne Vainikkalan rajanylityspaikan kautta keskeytetään.

Suomen ja Norjan välisellä rajalla Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Suomen ja Ruotsin rajalla Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Vaikka työmatkaliikennettä rajan ylitse ei estetä, lento- ja laivaliikenteen supistusten takia ulkomaisen työvoiman pääsy ulkomailta Suomeen vaikeutuu merkittävästi. EU-kansalaisten ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevien paluu Suomen kautta kotimaahansa sallitaan, huomioiden henkilön terveydentila.

Rajanylityspaikan sulkemisella ei saa estää kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen. Turvapaikanhakijoilla on siis Ohisalon mukaan yhä oikeus hakea turvapaikkaa.

Poliisi valvoo kokoontumisrajoituksia

Poliisi valvoo kokoontumisrajoitusten toteutumista voimavarojensa puitteissa. Poliisin ensisijainen toimintalinja on antaa kehotuksia, mutta valmiuslain nojalla voidaan rajoittaa liikkumista, jos se on välttämätöntä.

Julkisella kokoontumisella tarkoitetaan yleisellä paikalla järjestettävää yleistä kokousta ja yleisötilaisuutta. Yleisiä kokouksia ovat mielenosoitukset ja muut kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestetyt kaikille avoinna olevat tilaisuudet. Yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu näihin rinnastettava tilaisuus. Tällaisia kokouksia ja tilaisuuksia eivät ole esimerkiksi pihapelit ja muut harrastejoukkuelajit, ravintolassa tai elokuvateatterissa käynti, yhdistyksen kokous tai kunnallinen päätöksenteko.

Yleisötilaisuusilmoituksia käsiteltäessä poliisi kieltää kaikki yleisötilaisuudet, joissa on yli 10 osallistujaa ja jotka pidetään yleisellä paikalla. Tilaisuuksien järjestäjillä on velvollisuus peruuttaa tilaisuudet. Poliisi estää, keskeyttää ja päättää tilaisuudet, joissa järjestäjä ei toimi.

Poliisi ei voi kieltää ennakolta yleistä kokousta, kuten mielenosoitusta. Tässäkin velvollisuus on poikkeusoloissa järjestäjällä ja puheenjohtajalla.

Ohisalon mukaan rajaliikenteeseen ennenäkemättömän mittavat, eikä niitä tehdä kevyesti, vaan ainoastaan välttämättömästä tarpeesta. Suomen rajaliikennettä rajoitetaan 19.3.–13.4.2020 ja rajoitus tulee voimaan keskiyöllä.

Ihmisten ei pidä matkustaa lainkaan ulkomaille sulun aikana. Tämä koskee liikennettä niin maanteitse, meritse kuin lentämällä. Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Suomen kansalaiset ja vakituisesti Suomessa asuvat ihmiset saavat aina palata Suomeen. Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.

Ohisalo muistuttaa, että mitä paremmin noudatamme määräyksiä sitä paremmin myös poliisi pystyy ohjaamaan voimavarojaan.

Pelastustoimen valmius ja toimintakyky on kunnossa ja sen riittävyyttä ja muutoksia seurataan päivittäin. Toistaiseksi pelastustoimessa toimitaan pääosin normaaleilla toimivaltuuksilla. Pelastustoimen ja Hätäkeskuslaitoksen kiireelliset palvelut varmistetaan. Tämä tapahtuu ensisijaisesti työaikajärjestelyillä, suojaamalla henkilöstöä ja priorisoimalla tehtäviä.

Hallitus päätti, että kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä voidaan velvoittaa tarpeen mukaan töihin. Tämä tarkoittaa, että eläkkeellä olevia rajavartijoita voidaan määrätä ja poliiseja voidaan kutsua töihin. Myös poliisi- ja rajavartijaopiskelijoita voidaan ottaa töihin.

Valtioneuvoston toimet varhaiskasvatuksen turvaamisesta kriittisten alojen henkilöstön lapsille koskevat myös sisäasiainhallintoa.

Ulkoministeriltä vahva viesti suomalaisille

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan jokainen joutuu nyt kestämään jonkin verran epämukavuutta poikkeusoloissa. Hänen mukaansa nyt pyritään edesauttamaan sitä, että ihmiset pääsevät Suomesta kotimaihinsa.

”Nyt pyydetään suomalaisilta kärsivällisyyttä ja sopetumista tähän uuteen tilanteeseen”, Haavisto toteaa.

”Tämä on erittäin vahva viesti nyt kaikille. Ei ulkomaan-matkoja.”

Haavisto suosittelee ulkomailla oleskelevia suomalaismatkailijoita palaamaan ulkomaille pikaisesti lukuun ottamatta heitä, jotka asuvat ulkomailla pysyvästi. Ulkoministeriö ei järjestele suomalaisten matkoja uudelleen. Kaikkien palaavien on jäätävä kahden viikon karanteeniin.

Hallitus kertoi maanantaina uusista koronalinjauksistaan ja ilmoitti aloittavansa valmistelun Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla.

”Kansanterveyden ja terveysturvallisuuden vuoksi aloitetaan valmistelu Suomen rajojen sulkemiseksi pikaisella aikataululla kansainvälisiä velvoitteita noudattaen. Keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti”, hallitus totesi tiedotteessaan maanantaina.

Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tänään noin kello 17 alkavassa täysistunnossa.

Eduskunnan oppositiopuolueet ovat antaneet tukensa Marinin hallituksen ilmoittamille koronatoimille ja valmiuslain käytölle.