Suomen sananvapautta koskevaa lainsäädäntöä ryhdytään vertailemaan muihin maihin. Selvityksen perusteella oikeusministeriö arvioi, onko lainsäädäntöä tarpeen muuttaa.