Puolustusministeri Mikko Savola on hyväksynyt Puolustusvoimien esityksen raskaiden NLAW-lähipanssarintorjuntaohjusten hankkimisesta. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hankintaa istunnossaan 9.2.2023.