Sisu Auto toimittaa Suomen maavoimille kuusi panssaroitua Sisu GTP 4x4-ajoneuvoa ensi vuoden kuluessa.

Maavoimien tekemän kalustotilauksen arvo on 3,8 miljoonaa euroa.

Maastokäyttöiset, muunneltavat Sisu-ajoneuvot varustellaan miehistönkuljetus- ja tiedustelutehtäviin soveltuvilla koreilla. Nelivetoisiin ajoneuvoihin mahtuu yhdellä kertaa 2+8 henkeä.

Partiotehtäviin käytettävien mallien miehistömäärä on 2+3. Sisun mukaan Sisu GTP soveltuu miehistönkuljetus-, partio- ja järjestelmäajoneuvoksi.

Ajoneuvojen tekniikka perustuu kuorma-autoissa käytettyihin massatuotettuihin komponentteihin. Sisun varatoimitusjohtajan Jyri Ahosen mukaan tällä on pyritty mahdollisimman hyvin varmistamaan ajoneuvon huoltovarmuus.

”Ajoneuvon käytettävyys ja huollettavuus on tarkoin huomioitu. Daimlerin voimalinjaa myöten lähes kaikki komponentit ovat massatuotteisia”, Ahonen toteaa.

Nelivetoinen ajoneuvo kyydittää ketterästi miehistöään hyvin vaihtelevissa maastotyypeissä.

”Se on suorituskykyinen laite. Vanhaan Pasiin verrattuna kapeammalla GTP:llä pystyy vaivatta pujottelemaan esimerkiksi metsässä puiden lomassa”, Ahonen sanoo.

Uusi Sisu GTP eroaa edeltäjästään Pasi-panssariautosta monin tavoin. Erityisesti Ahonen painottaa uuden ajoneuvon muunneltavuutta.

”Samalle alustalle kyetään rakentamaan useita erilaisia variaatioita, tätä mahdollisuutta ei Pasin kohdalla ollut”, hän tiivistää.

Maavoimien hankinta mahdollistaa Sisun mukaan GTP 4x4-ajoneuvon sarjatuotannon käynnistämisen. Hankinnalla on Sisua koskevien työllistävien vaikutusten ohella myös alihankintaketjuihin kohdistuvia merkittäviä työllistäviä vaikutuksia.