Suomi on vastannut Euroopan komission uusia velka- ja budjettikurisääntöjä koskeviin kysymyksiin. Valtioneuvosto toteaa joulukuun alkupuolella komissiolle osoittamassaan e-kirjeessä, että Suomi suhtautuu avoimesti eri kysymysten ja vaihtoehtojen tutkimiseen.