Suomalainen työelämä on siirtymässä kohti kahden kerroksen työmarkkinoita. Keskipalkkaisten rutiinitöiden osuus on vähentynyt tasavallassa yli 12 prosenttiyksikköä, kun vertaillaan eri palkkaryhmien suhdetta työpaikkojen määrässä.

Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen (VATT) tänään julkaisemassa selvityksessä vuosilta 1995-2008 näkyy selvä työelämän rakennemuutos.

Eniten Suomessa ovat lisääntyneet korkeapalkkaiset työt ja suorittavat matalapalkkatyöt. Häviämässä ovat vuoden 1995 jälkeen olleet suorittavat tehdas- ja toimistotyöt.

Kehitystä luonnehditaan VATT:n raportissa polarisaatioksi, jossa korkeimpien ja matalimpien palkkojen osuus kasvaa.

Raportin laatinut tutkija Matti Mitrunen selittää polarisaatiota rutiinisuusteorialla. Suomessa keskipalkkaisia työntekijöitä on korvattu koneilla, jotka hoitavat ihmistä tehokkaammin toistoon perustuvia töitä.

Mitrunen kertoo, että Suomessa työpaikkojen määrä on kuitenkin kasvussa.

Vuonna 2008 suomalaisista työpaikoista noin 38 prosenttia oli korkeapalkka-aloilla, 34 prosentti keskipalkka-aloilla ja 23 prosenttia matalapalkka-aloilla.