Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvostelee kovin sanoin työmarkkinoilla käynnissä olevia muutoksia. Hän viittaa vappupuheessaan Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden ilmoituksiin olla sopimatta valtakunnallisia työehtosopimuksia.

”Tässä maassa on tapahtunut isoja asioita myös Säätytalon seinien ulkopuolella. Työmarkkinoilla tapahtuu tällä hetkellä isoja mullistuksia, joilla tulee olemaan kauskantoisia vaikutuksia kaikille palkansaajille tässä maassa. Tämä koskettaa jokaista suomalaista työntekijää – siis meitä jokaista.”

Andersson muistuttaa, että Suomen työmarkkinamalli on pohjautunut siihen, että työntekijät ja työnantajat neuvottelevat keskenään niin palkasta kuin muista keskeisistä työehdoista.

”Koska yksittäisten työntekijöiden neuvotteluasema on heikko suhteessa vahvempaan työnantajaorganisaation, on työntekijöiden oikeuksista pidetty huoli järjestäytymällä ammattiliittoon ja neuvottelemalla yhdessä työelämän keskeisistä kysymyksistä. Neuvottelujen tukena on joukkovoima, jota viimeisenä keinona voidaan hyödyntää työnantajan kannustamiseen neuvotteluhalukkuuteen. ”

Andersson katsoo, että hyvinvointivaltio on rakennettu työn ja työtaisteluiden avulla.

”Nyt työnantajaliitot pyllistävät tälle mallille. Bisnesomistajien viesti on, että sopiminen ei kiinnosta, eikä arvoa nähdä tavassa, jolla tässä maassa on turvattu säälliset vähimmäistyöehdot kaikille. ”

Työnantajaleirin valitsema tie tulee Anderssonin mukaan tarkoittamaan eriarvoisuuden kasvua suomalaisessa työelämässä.

”Vahvat pärjäävät kyllä. Työpaikoissa, joissa järjestäytymisaste on korkea, joissa on kokemusta paikallisesta sopimisesta ja joissa lyhytkin lakko tulee erittäin kalliiksi, voivat työntekijät jatkossakin neuvotella itselleen hyvät edut. Yleissitovuus on kuitenkin ollut keino huolehtia myös niistä, joiden neuvotteluasema ei ole yhtä vahva.”

Hän vaatii, että jo tällä hallituskaudella on siirrettävä keskeisimmät työehtosopimuksiin sisältyvät työntekijöiden asemaa koskevat linjaukset lainsäädäntöön.

”Me esitämme, että ensitöikseen hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin luottamusmiehen aseman vahvemmaksi turvaamiseksi laissa. Luottamusmiehen aseman turvaaminen on oleellista, jotta järjestäytyneillä työntekijöillä jatkossakin on osaava ja koulutusta saanut edustaja, joka voi neuvotella ja käyttää sananvaltaa heidän puolestaan ja joka näin tehdessään nauttii suojaa työnantajien mielivallalta, painostukselta ja uhkailulta.”