Opetusalan ammattijärjestö OAJ on huolestunut maahanmuuttajataustaisten lasten oppimistuloksista Suomessa. OAJ toteaa tiedotteessaan suorasanaisesti, että ”Suomi on epäonnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa”.

Maahanmuuttajataustaisten lasten oppimistulokset ovat kaksi vuotta kantaväestön tuloksia jäljessä, OAJ perustelee. Lisäksi OECD:n tuoreen maaraportin mukaan ulkomailla syntyneistä koulunkäyntinsä keskeyttää lähes kaksi kertaa niin moni kuin Suomessa syntyneistä.

”Tämä osoittaa sen tosiasian, ettei vieraskielisten opetus ole Suomessa kovin tuloksellista”, OAJ perustelee.

”Suomen voikin sanoa epäonnistuneen kotouttamisessa. Tilanteen korjaaminen pitää aloittaa jo varhaiskasvatuksesta, sillä sen merkitys on hyvin vahva syrjäytymisen ehkäisyssä ja koulu- ja opiskelumenestyksessä. Maahanmuuttajaperheiden vanhemmat tarvitsevat varhaiskasvatuksen merkityksestä lisää tietoa, eivätkä lasten kotihoitoon liittyvät tuet saa vähentää lasten osallistumista varhaiskasvatukseen”, OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka sanoo tiedotteessa.

Opettajien järjestö vaatii lisää kielenopetusta. Järjestön mukaan maahanmuuttajien kielenopetusta pitää lisätä kaikilla koulutusasteilla. Oman äidinkielen opetuksen pitäisi alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja sitä olisi pyrittävä tarjoamaan toisen asteen loppuun saakka, OAJ toteaa.

”Sama koskee myös suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta. Nykyisin lähes puolet varhaiskasvatukseen osallistuvista maahanmuuttajataustaisista lapsista jää sitä vaille, sillä monissa kunnissa suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetusta ei tarjota välttämättä lainkaan. Kielen merkitys lapsen tulevaisuudelle on uusimman tutkimustiedon mukaan täysin keskeinen”, OAJ jatkaa.

OAJ:N mukaan suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen on oltava valtion rahoittamaa kahdeksan vuoden ajan nykyisen kuuden sijasta. Näin sitä voidaan hyödyntää myös toisella asteella. Lisäksi lakiin pitää kirjata, että perusopetukseen valmistava opetus on oppilaalle subjektiivinen oikeus, erityisasiantuntija Päivi Lyhykäinen sanoo tiedotteessa.

Suomessa koulutuksensa saaneet maahanmuuttajat työllistyvät huonosti. OAJ toteaa tämän olevan ongelma, koska työikäisten osuus koko Suomen väestöstä on jo pitkään pienentynyt ja syntyvyys on rajussa laskussa.

OAJ katsoo, että myös kotoutumiskoulutuksen kilpailutukset yksityisille palveluntuottajille ovat yllätys.

”Kun puhutaan koulutuksesta, yksi suuri kysymys on yksityinen palveluntuotanto. Niin kauan kuin kotoutumiskoulutusta kilpailutetaan ja sitä pyritään tuottamaan mahdollisimman halvalla, laatu kärsii. Kotoutumiskoulutuksen kilpailuttamisesta onkin luovuttava ja koulutuksen laatua on arvioitava säännöllisesti”, Päivi Lyhykäinen sanoo.

LUE MYÖS:

OECD: Maahanmuuttajanaiset eivät työllisty Suomessa – kotihoidontukea uudistettava

”Tuskin Suomi poikkeaa muista maista, joihin on maahanmuuttoa” – Eduskunnassa varoitus Ruotsin lähiöongelmista