Oppositiopuolue RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet arvostelee hallitusta heikosta tasa-arvo-ohjelmasta. Hän näkee Suomessa monia epäoikeudenmukaisuuksia, jotka kohdistuvat naisiin työelämässä.

Erityisen tärkeänä Biaudet pitää kysymystä lastenhoidosta kun halutaan ratkaista tasa-arvo-ongelmia.

–Monet tutkijat ovat sanoneet, että sekä naisten palkkaero, eläke-ero, vaikeampi urakehitys ja lasikatto kilpistyvät yhteen seikkaan: siihen, että naiset jäävät pois työelämästä hoitamaan lapsia ja kantavat suuremman vastuun siitä, Biaudet sanoo Uudelle Suomelle Suomi Areena -tapahtumassa Porissa.

Biaudet kannattaa niin sanottua 6+6+6-mallia, jossa on oma kiintiö myös isälle.

–Kolme vuotta kotona tarkoittaa 100 euroa vähemmän naisen eläkkeessä. Tämä on mahdollista korjata lainsäädännöllä. Rakennettaisiin järjestelmä, esimerkiksi 6+6+6-mallin mukaan, jossa molemmille vanhemmille kiintiöidään puolet tästä perusajasta ja sitten on aika, jonka voi käyttää perheen valinnan mukaan, Biaudet kertoo.

Hän uskoo, että miehetkin pitäisivät myönteisenä elämänmuutoksena sitä, että myös he saisivat olla alunperinkin mukana perheen elämässä tasa-arvoisesti.

–Se on masentavaa, että me olemme ajaneet näitä asioita vuosikymmeniä naisjärjestöissä, mutta niitä ei vaan koeta riittävän tärkeiksi sitten kun miehet ovat päätöksenteossa keskeisesti, Biaudet toteaa.

Biaudet arvostelee ”kolmen miehen” kärkeä hallituksessa, joka ennen kokoomuksen puheenjohtajan vaihtumista tunnettiin niin sanottuna kolmena ässänä eli pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.) ja ulkoministeri Timo Soini (ps.). Stubbin tilalle valtiovarainministeriksi nousi muutama viikko sitten kokoomuksen uusi puheenjohtaja Petteri Orpo.

–Tällä hetkellä meillä on tosi vahvasti kolmen miehen kolmikko hallituksen kärkenä ja en usko, että he näkevät näitä – he eivät tiedosta, he eivät tunne tasa-arvokysymyksiä, he eivät tunne tutkimuksia, he eivät tunne talousvaikutuksia. Meillä yksi ongelma on, että naiset eivät osallistu työmarkkinoille riittävästi, mikä vaikuttaa talouskasvuun. Tällä [6+6+6-mallilla] on suora yhteys. Sillä olisi helppo lisätä naisten työhön osallistumista, saada parhaat voimat meidän yhteiskunnan käyttöön, Biaudet sanoo.

Hän arvostelee hallitusta kunnianhimottomuudesta tasa-arvokysymyksissä.

–Hallitus on ollut tosi heikko kun katsoo tasa-arvo-ohjelmaa. Ambitio on hyvin matala. Tässä tarvittaisiin naisvoimaa pakottamaan nämä kysymykset esiin, Biaudet sanoo.

–Keskustelemalla ja puhumalla näistä asioista voimme nostattaa voimia niin, että jos ei tässä hallituksessa pystytä saamaan aikaan niin seuraavissa vaaleissa katsotaan, että jokainen puolue sitoutuu pitämään tätä asiaa korkealla agendalla, hän lisää.

Biaudet puhui myös naisiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja asenteista.

–Itsekin on tavallaan tämän ilmapiirin ja kasvatuksen tulos. Voi olla, että monesti itsekin syyllistyy odottamaan naisilta tiettyä tapaa toimia tai tiettyä normia. Jos joku sanoo jotain vähän miesmäisesti, on vähän kilpailevampi tai ottaa liikaa tilaa – se koetaan naisilta kielteisemmäksi kuin silloin kun mies sen tekee.

–Kun emme halua muiden suhtautuvan kielteisesti ja haluamme, että meistä pidetään, sitten alkaa muuttaa tapaa toimia: tulee vähän kiltimmäksi, odottaa vuoroaan. Jos ajatellaan tilannetta, jossa taistellaan vallasta, joutuu myymään omia ajatuksiaan ja yrittää saada muut puolelleen – se on tarkoittanut sitä, että me olemme jääneet jälkeen. Ne asiat, jotka vielä toistaiseksi ovat keskeisiä, kuten perheiden asiat, jäävät vähemmän tärkeiksi kuin makrotalouden ja miesten asiat, vaikka niillä on ihan selkeä yhteys.Tämä on mun mielestä ongelmallista. Siksi pitäisi varmistaa, että on aina naisia mukana päättämässä ja tulee se naisnäkökulma, Biaudet sanoo.